Eettiset ohjeet

Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC:n toimintaohjeisiin on kirjattu organisaation eettistä kulttuuria edistävät toimintatavat, joita kaikkien sidosryhmien – henkilöstön, esimiesten, hallituksen ja liikekumppanien – odotetaan noudattavan. Mutta miksi näitä toimintaohjeita tarvitaan?

NCC on yksi Pohjois-Euroopan johtavista rakentajista ja kiinteistökehittäjistä, joka luo ja kehittää vuoropuhelua yhteiskunnan eri osa-alueilla. Koska käytännössä kaikki rakentamamme kestää pitkälle tulevaisuuteen, liiketoimintamme kannalta on ratkaisevaa varmistaa vastuullisuus sekä osaavan ja omistautuneen henkilöstön eettinen toiminta. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat ihmisiä toteuttamaan haaveensa omasta kodista, luovasta työympäristöstä, turvallisista teistä ja lapsille mukavasta ja terveellisestä kouluympäristöstä.

Kaikkien niiden rakentaminen kestävän kehityksen mukaisesti on iso vastuu, ja NCC on sitoutunut noudattamaan tiukimpia eettisiä standardeja. Meille onkin tärkeää, että ohjeemme eivät koske ainoastaan omaa toimintaamme sidosryhmiä kohtaan ja sitä mitä he voivat odottaa meiltä, vaan kattavat myös odotukset, joita me asetamme liikekumppaneille ja muille kanssamme tekemisissä oleville osapuolille. Ohjeissa ei tietenkään voida kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita. Niiden tarkoituksena on kuitenkin auttaa meitä kaikkia toimimaan oikein ja helpottaa epäkohtiin puuttumista, johon haluamme erityisesti rohkaista.

Kun toimimme toimintaohjeiden mukaan, noudatamme arvojamme. Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä ohjeita. Toivon, että annatte NCC:n hallitukselle ja minulle täyden tuen tässä toiminnassa.

Peter Wågström, konsernijohtaja
Tukholmassa 9.12.2016

Arvot ovat toimintamme perusta

NCC:n toimintaa ohjaavat sen arvot, joita koko henkilöstön odotetaan noudattavan päätöksissään ja toiminnassaan. Tahdomme kuitenkin myös liikekumppaniemme kunnioittavan ja noudattava arvojamme, koska he ovat tärkeä osa toimintaamme. Tällä tavalla arvomme ohjaavat kaikkien, niin henkilöstön kuin liikekumppanienkin, päivittäistä toimintaa.

Toimintaohjeet tarjoavat kehyksen toiminnallemme, joka perustuu arvoihimme ja toteuttamiimme vapaaehtoisiin aloitteisiin. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Maailman talousfoorumin korruption vastainen kumppanuusaloite (PACI) ja YK:n Global Compact aloite. Aloitteet määrittävät ihmisoikeuksia, työtapoja, ympäristöä ja korruptiota koskevat periaatteet.

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itsellemme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin.

Kunnioitus

 • Arvostamme monimuotoisuutta ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme mitä tarkoitamme ja teemme mitä sanomme.
 • Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Edistyksellisyys

 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti.
 • Olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja.
 • Teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
GunnarBackstrom_NCC
Bäckström Gunnar

Group Compliance Officer, NCC Group