Eettiset ohjeet

Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC:n eettiset ohjeet perustuvat arvoihimme. Ne opastavat meitä toimimaan oikein ja tekemään oikeita päätöksiä arjessamme. Meidän tulee toimia eettisesti kaikissa ulkoisissa ja sisäisissä suhteissamme niin asiakkaiden, liikekumppaneiden, alihankkijoiden kuin kollegoidenkin kanssa.

NCC on yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. Toimintamme vaikuttaa koko yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa, mikä asettaa vaatimuksia yrityksemme toiminnalle. Siksi on tärkeää, että toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Saavutamme tämän noudattamalla eettisiä ohjeitamme. Eettiset ohjeet toimivat myös NCC:n menestyksen perustana, kun rakennamme pitkäaikaisia liike- ja kumppanuussuhteita sidosryhmiemme kanssa.

Tomas Carlsson
Toimitusjohtaja

Arvot ovat toimintamme perusta

NCC:n toimintaa ohjaavat sen arvot, joita koko henkilöstön odotetaan noudattavan päätöksissään ja toiminnassaan. Tahdomme kuitenkin myös liikekumppaniemme kunnioittavan ja noudattava arvojamme, koska he ovat tärkeä osa toimintaamme. Tällä tavalla arvomme ohjaavat kaikkien, niin henkilöstön kuin liikekumppanienkin, päivittäistä toimintaa.

Toimintaohjeet tarjoavat kehyksen toiminnallemme, joka perustuu arvoihimme ja toteuttamiimme vapaaehtoisiin aloitteisiin. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Maailman talousfoorumin korruption vastainen kumppanuusaloite (PACI) ja YK:n Global Compact aloite. Aloitteet määrittävät ihmisoikeuksia, työtapoja, ympäristöä ja korruptiota koskevat periaatteet.

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itsellemme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin.

Kunnioitus

 • Arvostamme monimuotoisuutta ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme mitä tarkoitamme ja teemme mitä sanomme.
 • Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Edistyksellisyys

 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti.
 • Olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja.
 • Teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
Hanna van der Put

Head of Compliance, NCC Group