Työturvallisuus

NCC:llä on työtapaturmien suhteen nollatoleranssi. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän kaikkien tulee puhaltaa yhteen hiileen tehdäksemme työympäristöstä mahdollisimman turvallisen – joka päivä.

NCC tekee määrätietoisesti työtä turvallisten työskentelyolosuhteiden eteen. Alla on esitelty muutamia käytäntöjä ja työkaluja, jotka olemme ottaneet käyttöön.

Työmailla käytettävät varusteet

NCC:n työmailla ja tuotannossa on käytettävä NCC:n vaatimia henkilösuojaimia sekä heijastavaa varoitusvaatetusta.

Turvallisuuskortit

Kaikki markkinoilla olevat turvallisuuskorttikoulutukset eivät täytä NCC:n vaatimuksia. Tälle sivulle on koottu ne turvallisuuskortit, jotka ovat hyväksyttyjä NCC:n työmailla. Muita ei hyväksytä myöskään aliurakoitsijoilta.

Turvallisuusasioiden päivittäinen läpikäynti

NCC:n työmailla tiimien on käytävä päivittäin läpi turvallisuusasiat ennen työn aloittamista.

Hiljainen kirja

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. NCC Hiljainen kirja on vähentänyt työtapaturmia NCC:n omilla työmailla. Siinä rohkaistaan puuttumaan epävarmoihin tilanteisiin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen.

Time Out -konsepti

Kukaan ei ole täydellinen. Autetaan siis toisiamme. Jos sinusta tuntuu, että työturvallisuudessa on puutteita, avaa suusi ja pistä peli poikki.

Työturvallisuusviikko

Työturvallisuusviikko on koko NCC:n yhteinen teemaviikko ja siihen osallistuvat niin tuotannossa kuin toimistoissa työskentelevät.

Awareness Day

Awareness Day pidetään joka vuosi syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Kaikki NCC:läiset kokoontuvat työryhmittäin keskustelemaan työturvallisuudesta ja -terveydestä.