Työturvallisuus

NCC:llä on työtapaturmien suhteen nollatoleranssi. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän kaikkien tulee puhaltaa yhteen hiileen tehdäksemme työympäristöstä mahdollisimman turvallisen – joka päivä.

NCC tekee määrätietoisesti työtä turvallisten työskentelyolosuhteiden eteen. Alla on esitelty muutamia käytäntöjä ja työkaluja, jotka olemme ottaneet käyttöön.

 • Työmailla käytettävät varusteet

  NCC:n työmailla ja tuotannossa on käytettävä NCC:n vaatimia henkilösuojaimia sekä heijastavaa varoitusvaatetusta.

 • Turvallisuuskortit

  Kaikki markkinoilla olevat turvallisuuskorttikoulutukset eivät täytä NCC:n vaatimuksia. Tälle sivulle on koottu ne turvallisuuskortit, jotka ovat hyväksyttyjä NCC:n työmailla. Muita ei hyväksytä myöskään aliurakoitsijoilta.

 • Turvallisuusasioiden päivittäinen läpikäynti

  NCC:n työmailla tiimien on käytävä päivittäin läpi turvallisuusasiat ennen työn aloittamista.

 • Hiljainen kirja

  Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. NCC Hiljainen kirja on vähentänyt työtapaturmia NCC:n omilla työmailla. Siinä rohkaistaan puuttumaan epävarmoihin tilanteisiin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen.

 • Time Out -konsepti

  Kukaan ei ole täydellinen. Autetaan siis toisiamme. Jos sinusta tuntuu, että työturvallisuudessa on puutteita, avaa suusi ja pistä peli poikki.

 • Työturvallisuusviikko

  Työturvallisuusviikko on koko NCC:n yhteinen teemaviikko ja siihen osallistuvat niin tuotannossa kuin toimistoissa työskentelevät.

 • Awareness Day

  Järjestämme vuosittain syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona Awareness Dayn lisätäksemme tietoisuutta turvallisuudesta ja vahvistaaksemme yhteistä turvallisuuskulttuuriamme, jotta pystymme vähentämään tapaturmia ja estämään vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet. Awareness Dayn aikana työstämme toimintatapojamme keskittyen yhdessä pohtimaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä turvallisen työympäristön edistämiseksi.