Turvallisuusasioiden päivittäinen läpikäynti

NCC:n työmailla tiimien on käytävä päivittäin läpi turvallisuusasiat ennen työn aloittamista.

Päivittäiset turvallisuuspalaverit ovat hyvä tapa pitää terveys ja turvallisuus mielessä ja koko henkilöstö tietoisina riskeistä. Palaverissa tiimi keskustelee lyhyesti siitä, mitä päivän työlistalla on, mitä riskejä siihen liittyy, mitä toimenpiteitä tehdään ja miten ne hoidetaan turvallisesti. Työpaikalla voi olla useita työtiimejä, joista jokainen pitää oman turvallisuuspalaverinsa.

Käykää läpi nämä päivittäiset turvallisuusasiat:

  1. Mitä töitä on tänään aikataulussa? Käytä työryhmäsi kanssa pari minuuttia aikaa turvallisuusasioiden miettimiseen.
  2. Mitä vaaroja näemme toiminnassamme? Jatka keskustelua päivän tehtäviin liittyvistä vaaroista.
  3. Olemmeko suunnitelleet töiden turvallisen toteutuksen? Ovatko vaarat hallinnassa ja asianmukaiset ennakkotoimenpiteet tehty?

Pitäkää huolta toisistanne

Jos uusi vaarallinen tilanne havaitaan, käyttäkää Time Out -menetelmää, tehkää tarvittavat toimenpiteet ja jatkakaa työtä turvallisesti. Pitäkää huolta toisistanne ja turvallisuudestanne.

Turvallisuusasioiden läpikäyntiä ei tarvitse dokumentoida. Jos riskianalyysia tai työturvallisuusohjeita täytyy päivittää, se tulee tehdä ennen työn alkua.

On työmaan johdon vastuulla kehottaa kaikkia työtiimejä pitämään päivittäinen turvallisuuspalaverinsa. Juliste päivittäisistä turvallisuuspalavereista voi tulostaa sivun oikeasta palstasta.