Hiljainen kirja

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. NCC Hiljainen kirja on vähentänyt työtapaturmia NCC:n omilla työmailla. Siinä rohkaistaan puuttumaan epävarmoihin tilanteisiin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen.