Hiljainen kirja

NCC pitää erittäin tärkeänä työturvallisuuden parantamista työpaikoilla. Hiljainen kirja -opas on osa turvallisuuskulttuuriamme, ja siinä rohkaistaan puuttumaan epävarmoihin tilanteisiin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen.