Time Out -konsepti

Kukaan ei ole täydellinen. Autetaan siis toisiamme. Jos sinusta tuntuu, että työturvallisuudessa on puutteita, avaa suusi ja pistä peli poikki.

Mikä Time Out?

  1. Avaa suusi, jos huomaat vaarallisen tilanteen.
  2. Toimi ja ota yhteyttä omaan esimieheesi.  
  3. Pistä peli poikki!
  4. Kerro tilanne, käy keskustelu ja hae ratkaisu.
  5. Varmista, että puute on korjattu. 
  6. Työt voivat jatkua taas turvallisissa merkeissä.

Time Outin tavoitteena on rohkaista kehittämään vilpitöntä ja avointa turvallisuuskulttuuria kannustamalla ja tukemalla kaikkia, jotka reagoivat ja puuttuvat toimillaan riskialttiisiin käyttäytymis- ja toimintatapoihin. Tavoitteenamme on luoda vahva turvallisuuskulttuuri, jossa riskialttiisiin tilanteisiin puuttumisesta ja niihin reagoimisesta tulee luonnollinen osa työtä.

Reagoimattomuuden ja toimimatta jättämisen tulee tuntua väärältä silloin, kun huomaamme jotain riskialtista työympäristössä. Lars-Gunnar Larsson, työturvallisuusjohtaja