Awareness Day 2022 – uskalla avata suusi ja ottaa Time Out

Awareness Day:n tarkoituksena on – työturvallisuuteen ja -terveyteen keskittyen - lisätä tietoisuutta työturvallisuuteen liittyvistä asenteista ja käyttäytymisestä tiiminä ja yksilöinä. Haluamme että Awareness Day vaalii kulttuuria, jossa terveys ja turvallisuus ovat luonnollinen osa työskentelyämme. Tavoitteenamme on edistää terveellisempää työympäristöä ja nolla tapaturmaa -tavoitteemme toteutumista.

Mitä, missä, milloin?  

Awareness Day pidetään kaikilla NCC:n työpaikoilla samana päivänä samaan aikaan. Silloin työt keskeytetään ja keskustellaan yhdessä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Esimies kokoaa henkilöstön yhteen. Työmaalla paikalla oleville aliurakoitsijoille, konsulteille ja muille asianomaisille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua keskusteluun. Niin ikään rakennuttajat ja asiakkaat ovat tervetulleita keskustelemaan. Awareness Day alkaa aina klo 9.00. 

Mikä Awareness Day on? 

Kaikki NCC:läiset kokoontuvat klo 9.00 tiimeittäin keskustelemaan määritetyistä aiheista ja pohtimaan sitä, miten työpaikkaamme ja sen turvallisuutta voidaan parantaa. Tavoitteena on, että keskustelujen tuloksena syntyneitä käytännön toimeenpanoideoita seurataan myöhemmin kullakin työpaikalla.