Awareness Day

Awareness Day:n tarkoituksena on – työturvallisuuteen ja -terveyteen keskittyen - lisätä tietoisuutta työturvallisuuteen liittyvistä asenteista ja käyttäytymisestä tiiminä ja yksilöinä. Haluamme että Awareness Day vaalii kulttuuria, jossa terveys ja turvallisuus ovat luonnollinen osa työskentelyämme. Tavoitteenamme on edistää terveellisempää työympäristöä ja nolla tapaturmaa -tavoitteemme toteutumista.

Mitä, missä, milloin?

Syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona NCC:n jäsenet kokoontuvat klo 9.00 ryhmissä keskustelemaan ennalta määrätyistä aiheista ja pohtimaan, miten työpaikkaamme ja sen turvallisuutta voitaisiin parantaa. Esimiehet vastaavat tiedotuspäivän järjestämisestä. Myös alihankkijoille ja muille läsnä oleville osapuolille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Myös kehittäjät ja asiakkaat ovat tervetulleita keskustelemaan.

Mikä on tietoisuuspäivä?

Kaikki NCC:n työntekijät kokoontuvat klo 9.00 ryhmiin keskustelemaan annetuista aiheista ja pohtimaan, miten työpaikkaamme ja sen turvallisuutta voitaisiin parantaa. Tavoitteena on, että keskustelujen tuloksena syntyviä käytännön toteutusideoita seurataan myöhemmin jokaisella työpaikalla.