Awareness Day

Awareness Day pidetään joka vuosi syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Kaikki NCC:läiset kokoontuvat työryhmittäin keskustelemaan työturvallisuudesta ja -terveydestä.

Joka vuosi syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 9.00 koko henkilöstömme niin työmailla kuin toimistoissa kokoontuu yhteen osallistumaan NCC:n yhteiseen ohjelmaan, johon kuuluu pohdintaa, keskustelua ja päivän tulosten seuraamista. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla työpaikan turvallisuutta voidaan parantaa.

Mitä, missä, milloin?

Awareness Day pidetään kaikilla NCC:n työpaikoilla samana päivänä samaan aikaan. Silloin keskeytetään työt ja keskustellaan yhdessä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Vastaava johtaja kokoaa henkilöstön yhteen. Paikalla oleville aliurakoitsijoille, konsulteille ja muille asianomaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Rakennuttajat ja asiakkaat ovat myös tervetulleita. Awareness Day alkaa aina klo 9.00.

Miksi meillä on Awareness Day?

Awareness Dayn tarkoituksena on kiinnittää huomiota työturvallisuuskysymyksiin puuttumalla käyttäytymiseemme, tehdä turvallisuudesta luonnollinen osa kulttuuriamme ja auttaa saavuttamaan nolla tapaturmaa -tavoitteemme.