Uutiset

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


NCC Roads saa uuden pohjoismaisen organisaation, jossa asiakas on etusijalla

Maittain määritetyistä organisaatioista siirrytään pohjoismaiseen rakenteeseen, jonka lähtökohtana ovat asiakkaat. Toiminta organisoidaan kolmeen divisioonaan, jotka perustuvat NCC Roadsin toimialoihin: kiviaines, asfaltti ja tienhoito.

”Uuden organisaatiorakenteen myötä lisääntyvä pohjoismainen yhteistyö on strategisesti merkittävässä roolissa, kun parannamme asiakkaille tarjoamaamme tuote- ja palveluvalikoimaa kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoiminnoissamme sekä pyrimme saavuttamaan strategiset kannattavuustavoitteemme”, NCC Roadsin liiketoiminta-alueen johtaja Göran Landgren kertoo.

Nykyisen maaperusteisen organisaatiorakenteen sijaan NCC Roads jakaa toimintonsa kolmeen divisioonaan, jotka perustuvat yhtiön kolmeen toimialaan. Kiviainesdivisioonan johtajana on Per Höglund, joka toimii tällä hetkellä Ruotsin itäisen alueen liiketoimintayksikön johtajana. Asfalttidivisioonan johtajaksi tulee Norjan liiketoimintayksikön nykyinen johtaja Michael Malm, ja tienhoitodivisioonaa johtaa Jyri Salonen, joka työskentelee tällä hetkellä Suomen liiketoimintayksikön johtajana. Näistä kolmesta henkilöstä tulee NCC Roadsin johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmään kuuluu myös Anders Kargo, joka johtaa uudessa organisaatiossa Tanskan asfalttitoimintaa.
”Kolmen divisioonan ansiosta pystymme säilyttämään alueellisen toimintamme ja keskittymään aiempaa paremmin pohjoismaiseen myyntityöhön”, Göran Landgren sanoo.

Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2014. Muutokset koskevat pääasiallisesti yhtiön toimihenkilöitä, ja niistä saattaa aiheutua jonkin verran henkilöstövähennyksiä. Tavoitteena on vahvistaa liiketoiminnan kehitystä NCC Roadsin kolmella toimialalla.