Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Lisäarvo syntyy vastuusta ja välittämisestä

NCC:n kestävän kehityksen työ on kokonaisvaltaista ja käsittää sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kehityksen ulottuvuudet, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Näiden kolmen ulottuvuuden merkitys on yhä tärkeämpi. NCC kehittää muun muassa uusia liiketoimintamalleja uudisrakentamiseen ja vanhojen asuinalueiden kunnostamiseen. Tavoitteena on parempi sosiaalinen ja taloudellinen integraatio, jossa myös ympäristönäkökohdat on huomioitu. Uusissa liiketoimintamalleissa vuoropuhelu sidosryhmien kanssa nousee merkittävään asemaan. Asukkaat ja muut paikalliset sidosryhmät voivat vaikuttaa alueiden kehittämiseen huolellisesti suunnitellun yhteistyön kautta. Kehitys siis lähtee ihmisistä, jotka ovat mukana vaikuttamassa alusta pitäen.

Asiakaslähtöisyys

Pyrimme määrätietoisesti vähentämään omia ja asiakkaidemme haitallisia ympäristövaikutuksia ja tarjoamaan entistäkin enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Ensisijaisesti kehitämme uusia energiaa säästäviä, ilmastoystävällisiä ja resurssitehokkaita tuotteita ja palveluita itse ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä yhdessä. NCC:n strategiassa keskeistä on ihmisten, eläinten ja luonnon kannalta terveellisen ja vastuullisen elinympäristön edistäminen sekä pitkällä tähtäimellä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen.