Tell Me – Ilmoita huolenaiheista

NCC on sitoutunut toimimaan harkiten. Tämä tarkoittaa, että harjoitamme liiketoimintaamme noudattaen lakia ja korkeiden eettisten standardien mukaisesti. Emme koskaan hyväksy lahjontaa tai kilpailuoikeutta koskevia rikkomuksia.

Tell Me – NCC:n whistleblowing-ilmoituskanava

Tell Me on NCC:n whistleblowing-ilmoituskanava. Whistleblowing eli väärinkäytöksistä ilmoittaminen tarkoittaa, että henkilö ilmoittaa yritykselle huolenaiheesta tai epäillystä väärinkäytöksestä. Tämän tarkoituksena on suojella yritystä, työntekijöitä ja muita sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä.

Mistä on ilmoitettava?

Kaikista tapauksista, joiden arvelet rikkovan NCC:n eettisiä ohjeita, toimittajien eettisiä ohjeita sekä muita käytäntöjä ja toimintaohjeita. Tällaisia voivat olla myös lain, säännön, asetuksen ja/tai julkisen edun vastaiset tapaukset. Kilpailukieltoa koskevat rikkomukset ja korruptio ovat esimerkkejä tapauksista, joista on ilmoitettava.

Kiitos, että ilmoitit sinua huolestuttavasta asiasta. Kertomalla edistät vastuullista liiketoimintaa. Mielipiteesi on tärkeä.

Voit nostaa esiin tapauksia tai antaa muuta tietoa arvojemme vastaisesta käytöksestä raportoimalla seuraavan linkin kautta:

Kertomasi tai kirjoittamasi tieto käsitellään luottamuksellisesti. Voit halutessasi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Lue lisää NCC:n eettisistä ohjeista.

In English:

If you are experiencing e.g. harassment, discrimination, trouble with wage payments, cannot work safely, or would like to report other similar information, please click on the link below (language versions include Estonian, Russian, Latvian, English, Swedish, German, Danish and Norwegian).

Report a violation (please give code 70862)

We assure you that anything you tell or write will be handled confidentially. You can also make the report anonymously if you wish. 

Read more about NCC's code of conduct.

Ilmoittaminen

Ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti linjaorganisaation kautta. Kehotamme tekemään ilmoituksen epäillyistä eettisiä ohjeita koskevista rikkomuksista suoraan esihenkilöllesi, esihenkilösi esihenkilölle, henkilöstöhallinnolle, lakiasiainosastolle, talousosastolle tai konsernin vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle taholle.

Jos et kuitenkaan voi tehdä ilmoitusta millekään näistä, voit ilmoittaa asiasta nimettömästi NCC:n ilmoitusten tekemiseen tarkoitetun Tell Me -kanavan kautta.

  • Kun teet ilmoituksen, sinua pyydetään kertomaan henkilöllisyytesi, jotta ilmoitus voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Voit myös halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Tutkinnan onnistumisen todennäköisyys on suurempi, jos päätät kertoa henkilöllisyytesi. Mitä enemmän tietoa voit antaa, sitä parempi.
  • Tutkinnan kannalta on tärkeää, että ilmoittaja antaa mahdollisimman paljon tietoja auttaakseen tutkinnassa (vastaukset kysymyksiin mitä, milloin, miten, missä ja kuka ovat aina hyödyksi asian selvittämisessä). Lisäksi kaikista mahdollisista asiakirjoista on apua.
  •  
  • Jos muistat ilmoituksen tekemisen jälkeen jonkin tärkeän asian, voit palata salasanan avulla Tell Me Line -kanavalle ja tarkastella alkuperäistä ilmoitustasi. Tässä vaiheessa voit antaa lisätietoja tai vastata konsernin vaatimustenmukaisuudesta vastaavalta taholta mahdollisesti saamiisi kysymyksiin.
  • Lähetetyt ilmoitukset toimitetaan konsernin vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle taholle, ja saat yksilöllisen ilmoitustunnuksen ja salasanan, joiden avulla voit kommunikoida turvallisesti asiaa käsittelevän tiimin kanssa. Kehotamme sinua seuraamaan tekemääsi ilmoitusta säännöllisesti kysymysten tai palautteen varalta. Tämän jälkeen ilmoitukset siirretään valtuutetulle taholle tutkittaviksi.
  • Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, ja suojaamme ilmoittajia kostotoimilta. Ilmoittaessaan asiasta väärinkäytösten ilmoituskanavalle raportoija antaa suostumuksensa siihen, että joitakin tietoja voidaan jakaa NCC:n asiaankuuluvien toimintojen kanssa ja että kaikkia tietoja käsitellään suojatusti ja luottamuksellisesti.

Haluatko ilmoittaa jostakin muusta?

Jos haluat ilmoittaa tapahtumista, jotka aiheuttavat välittömän hengenvaaran tai uhan omaisuudelle, soita poliisin hätänumeroon.

Terveyteen ja turvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista tulee ilmoittaa sisäisesti Synergy-työkalun kautta.

Onko ilmoituksen tekemiseen muita tapoja?

Edellä mainittujen sisäisten resurssien lisäksi varmimman käsittelytavan tarjoaa ulkoinen Tell Me -kanava. Voit myös ottaa yhteyttä vaatimustenmukaisuusjohtajaan sähköpostitse (link email) tai kirjeitse osoitteeseen: Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna, Sweden.

Voit myös ottaa yhteyttä kyseisen maan paikalliseen lasiasioista vastaavaan tahoon tai ilmoittaa asiasta paikallisille viranomaisille.

Voit myös ottaa yhteyttä kyseisen maan paikalliseen lasiasioista vastaavaan tahoon tai ilmoittaa asiasta paikallisille viranomaisille. 

Paikalliset viranomaiset Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa: