Maarakentaminen

Maa- ja vesirakentamisen (MVR) palvelumme kattavat niin kaivutyöt kuin kokonaisurakat. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset.

Tiet ja väylät

Yhdyskuntarakentaminen ja kaupunki-infra ovat kohteita, joihin käytetään koko ajan enemmän julkisia varoja. Näihin sisältyvät esimerkiksi katu- ja kunnallistekniikka, peruskatusaneeraukset ja väylärakentaminen sekä näihin liittyvät sähkö-, tele- ja vesihuolto, valaistus, kiveykset ja päällysteet.

NCC voi tarjota näiden osa-alueiden suunnittelun ja toteutuksen projektinjohto- tai kokonaisurakkana tai ST-urakkana.

Logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Teollisuusrakentamiseen sisältyvät perustukset, pohjarakenteet ja päällysteet sekä niihin liittyvä betonirakentaminen ja kunnallistekniikka. Yhtä tärkeää kuin rakentaminen ovat esityöt: esirakentaminen, vanhojen rakenteiden purku, maanrakennusainesten ja muun materiaalin kierrätys sekä pilaantuneiden maiden poisto.

Oli pohjaratkaisu kuinka haasteellinen tahansa, NCC voi suunnitella ja toteuttaa projektin rakennuksineen kokonaispalveluna alusta loppuun.