Asuntorakentaminen

Asuntorakentamisessa NCC:llä on pitkät perinteet. Kuudenkymmenen vuoden aikana olemme rakentaneet kodin sadoille tuhansille suomalaisille.

Omaperusteisten uudisasuntojen varhainen hankekehitys, suunnittelu ja tuotanto on NCC:llä hyvin merkittävässä roolissa.

Vuokralaiset ja asumisoikeusasiakkaat edellyttävät asumiselta samoja asioita kuin omistusasunnoissa asujatkin; kodin on oltava kaunis, terveellinen asua, korkealaatuinen ja sijainniltaan sopiva.

NCC rakentaa yleishyödyllisille sekä yksittäisille rakennuttajille ja asuntoihin sijoittaville kiinteistösijoittajille asuntokohteita ympäri Suomen. Kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluu sopivan tontin etsiminen, suunnitelmien teettäminen ja rakentaminen.

Kuluttajansuoja

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).