Tule töihin

Haluatko tulla rakentamaan kanssamme kestävämpää tulevaisuutta? Hae osaavaan ja uudistushenkiseen joukkoomme!


  • NCC Montage

NCC Montage

NCC Montage on NCC:n oma henkilöstönvuokrausyritys. Se on perustettu tasaamaan työvoiman tarvetta väliaikaisissa ruuhkahuipuissa. NCC Montage tarjoaa myös erityisosaamista vaativiin työtehtäviin kaikkialle Pohjoismaihin.

NCC Montage on tärkeä osa NCC:n kokonaisvaltaista varamiesstrategiaa. Oman yrityksen myötä NCC voi olla varma, että voimassa olevia sopimuksia ja määräyksiä noudatetaan ja että NCC:n työmailla toimitaan eettisten ohjeiden mukaan.

”Vakituiset työntekijämme muodostavat perustan toiminnallemme. Mutta kuten ennenkin, tarvitsemme aika ajoin lisäresursseja tasaamaan ruuhkahuippuja. Lisäksi tarvitsemme henkilöstöä tekemään erityisosaamista vaativia töitä. NCC Montagen avulla saamme luotua hyvän prosessin näiden tarpeiden ratkaisemiseksi,” liiketoiminta-alueen johtaja Svante Hagman Ruotsin NCC Constructionista toteaa.

Pilottihanke Tukholmassa

NCC Montagen pilottiprojekti käynnistettiin elokuussa 2015 Tukholmassa. NCC Montagen päätoimipaikka on Puolan Varsovassa, ja yhtiötä käytetään tarpeen mukaan Pohjoismaissa käynnissä olevissa hankkeissa.