Tietoa NCC:stä

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.


Strategiset kehityskohteet

Asiakasetu ja kumppanuus ovat käsitteitä, jotka ovat tulleet jäädäkseen rakennusalan strategioihin.

Tavoitteena on paras mahdollinen lopputulos. Se tarkoittaa kokonaisedullisuutta - tuotteen ja palvelun laatua, elinkaariajattelua sekä lisäarvon tuottamista asiakkaalle.

Emme myy pelkkää tekemistä vaan mietittyjä palvelupaketteja. Tarjoamme asiakkaillemme tuotekonsepteja, jotka olemme luoneet ja kehittäneet loppukäyttäjän tarpeet mielessämme.

Tuotteet ja palvelut

Ekokonsepti – vastuullista kumppanuutta; elinkaariosaamisella enemmän vastinetta rahoillesi.

NCC Business Parks – inspiroivia toimintaympäristöjä, hyvä palvelukonsepti, tuottavia sijoituskohteita.

NCC Green Concept – asfaltti-, kiviaines- ja tienhoitoliiketoimintamme ympäristöystävälliset konseptit, tuotteet, menetelmät ja palvelut.

Toiminnan kehittäminen

NCC:n toiminta perustuu arvoihin ja eettisiin ohjeisiin. Kannamme yhteiskunta- ja ympäristövastuumme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankintatoimi ja logistiikka
NCC-konserni on pohjoismaiden suurimpia rakennusyhtiöitä. Hyödynnämme suuruuttamme myös hankinnoissa, mikä koituu asiakkaittemme eduksi.

Virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen (VDC)
NCC on kehittänyt tietomallintamista usean vuoden ajan ja on mukana kansallisissa kehityshankkeissa. Tietomallintamista hyödynnetään jo monipuolisesti useissa NCC:n uudis- ja korjaushankkeissa niin asunto-, toimitila- kuin infrayksiköissäkin. NCC:llä VDC (Virtual Design and Construction) tarkoittaa lisäarvoa asiakkaalle, prosessin tehostamista ja toiminnan riskien vähentymistä.

Ajan ja talouden hallinta rakennusprosessissa
NCC kehittää rakennusprosessin ohjausta ja hallintaa käyttäen tietotekniikkaa vahvasti apuna.

Arkkitehtuuripolitiikka
NCC:n tavoitteena on rakentaa hyvää ja kestävää ympäristöä. Suunnittelulla vaikutetaan keskeisesti tämän tavoitteen toteutumiseen. Arkkitehtuuripolitiikalla määrittelemme suhteemme arkkitehtuuriin ja muuhun suunnitteluun.

Lataa NCC:n arkkitehtuuripolitiikka.

Henkilöstö

NCC huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja ammatillisista valmiuksista. Vuosittain järjestämme noin sata yrityksen sisäistä kurssia, mitä täydennetään ulkopuolisella koulutustarjonnalla. Myös henkilöstön työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen panostetaan mm. työterveyshuollon, liikuntaohjelmien ja varhaiskuntoutuksen keinoin.