Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Rakennusten ja infrarakennushankkeiden ympäristöluokitusjärjestelmät

Investoinnista ympäristösertifioituun rakennukseen on etua niin asiakkaalle, NCC:lle kuin koko yhteiskunnallekin, sillä se edistää kestävää kehitystä.

Kiinteistön omistajalle ympäristöluokitus tarjoaa mahdollisuuden viestiä helpolla tavalla rakennuksen ympäristöystävällisyydestä. Lisäksi rakennusten ominaisuudet ovat vertailukelpoisempia, sillä luokitus kertoo, täyttääkö rakennus tietyt kriteerit. Toteuttamalla ympäristösertifioituja rakennuksia NCC voi osoittaa edistävänsä rakentamisen ympäristövaikutusten pienentämistä.

Selkeä menettelytapa

Kun rakennamme ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisesti, voimme noudattaa selkeää menettelytapaa. Näin ympäristö- ja ilmastoseikat voidaan huomioida koko rakennusprosessin aikana, jonka jälkeen niistä on helppo valistaa asiakkaita.

Ympäristöluokitusten asiantuntija

NCC-konserni käyttää BREEAM-luokitusjärjestelmää, jonka piiriin kuuluu tällä hetkellä eniten rakennuksia maailmassa. BREEAM-järjestelmän lisäksi meillä on kokemusta rakennusten Miljöbyggnad- (entinen Miljöklassad byggnad), LEED-, Joutsenmerkki- ja GreenBuilding-sertifikaateista.

NCC uskoo, että rakennusten ympäristöluokituksista tulee entistäkin tärkeämpiä, ja lopulta asiakkaat jopa odottavat sitä kiinteistökehittäjiltä. Jotta voisimme täyttää tulevaisuuden vaatimukset, tarjoamme jo nyt mahdollisuuden toteuttaa rakennuksen jonkin NCC:n tukeman ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisesti.

Helpompi vuokrata

Jones Lang LaSallen tutkimukset osoittavat, että ympäristöluokiteltuja rakennuksia on helpompi vuokrata. Vuokralaiset ovat myös valmiita maksamaan korkeampaa vuokraa tällaisesta rakennuksesta.

Lisäksi tutkimuksista käy ilmi, että ympäristöluokitus nostaa rakennuksen arvoa. Yritykselle luokitus on helppo tapa osoittaa niin ulkoisesti kuin sisäisestikin, että yritys paneutuu ympäristöasioihin ja tekee ympäristö- ja ilmastohaittoja pienentäviä päätöksiä esimerkiksi huomioimalla nämä tekijät pääkonttorinsa valinnassa.

Pienempi riski

Ympäristöluokitus ei ainoastaan nosta rakennuksen arvoa, vaan se myös pienentää riskejä vähentämällä riippuvuutta rakennukseen toimitetusta energiasta. Vaikka rahoituskulut voivat olla korkeammat suuremman investoinnin vuoksi, rakennuksen käyttömenot ovat pienemmät matalamman energiankulutuksen ansiosta. Green Building Councilin tekemän laskelman mukaan ympäristöluokitelluissa rakennuksissa päästään 8-9 % pienempiin ylläpitokustannuksiin kuin luokittelemattomissa rakennuksissa.