Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Vastuullisia konsepteja

Alan johtavana toimijana NCC haluaa edistää muutosta ja kehitystä kohti kestävän kehityksen arvojen mukaista yhteiskuntaa.

Meidän näkökulmastamme kyse on ennakoivasta vaikuttamisesta resurssien kulutukseen ja myönteistä kehitystä edistävien uusien teknisten ratkaisujen, tuotteiden ja työtapojen kehittämisestä. Lisäksi on kyseenalaistettava perinteiset toimintatavat ja luotava uusia yhteistyömahdollisuuksia yhteiskunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme useita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia konsepteja ja ratkaisuja muun muassa asuntorakentamiseen, infrarakentamiseen ja tienpäällystyshankkeisiin.

Seuraavassa on esimerkkejä kuinka kestävä kehitys on huomioitu tuotteissamme ja palveluissamme:

Toimitilat ja kauppapaikat

Kun kehitämme, rakennamme ja korjaamme, huomioimme aina ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset. Kestävä kehitys on toimintatapamme.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaus antaa mahdollisuuden parantaa vanhojen rakennusten energiatehokkuutta. Tulevaisuudessa se nostaa esimerkiksi vanhan asunnon jälleenmyyntiarvoa huomattavasti.

Energia- ja ympäristöpalvelut

Oikeat ratkaisut jo suunnitteluvaiheessa mahdollistavat ja ohjaavat sekä rakentamista että käyttäjiä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Infrapalvelut

NCC:n infrapalveluiden kestävän kehityksen painopisteet ovat energian käytön vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Kierrätys kattaa materiaalien vastaanoton ja hyödyntämisen tuotteidemme ja...

Rakentaminen ja työmaat

NCC:n vastuullisuus ja kestävään kehitykseen pyrkivä toiminta näkyy ympäristöä huomioivana työmaatoimintana. Huomioimme toiminnassamme mm. maan-, energian-, veden- ja materiaalienkäytön, liikenteen...

GreenLeaseby NCC

Green Lease by NCC

Miten laajentaa kestävän kehityksen näkökulmaa koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Toimitilojen käyttäjillä yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa on tässä iso rooli.

NCC Green Asphalt

NCC Green Asphalt on asfaltin valmistusmenetelmä, joka perinteiseen asfaltinvalmistukseen verrattuna vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä 25–30 prosenttia.