Kestävä kehitys

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.


Perusarvomme

NCC:n arvot ja eettiset ohjeet ovat toimintatapamme selkäranka, ja ne toimivat ohjenuorana sekä henkilöstöllemme että liikekumppaneillemme. Ne myös luovat pohjan toiminnallemme päivittäisissä työtehtävissä ja ohjaavat päätöksenteossa.

Kolme perusarvoamme ovat rehellisyys, kunnioitus ja luottamus. Neljäs arvomme on edistyksellisyys. Edistyksellisyys tarkoittaa, että haluamme inspiroida ja kannustaa niin työntekijöitämme kuin liikekumppaneitamme innovatiivisuuteen ja luovuuteen, mikä johtaa pitkällä tähtäimellä kestävään kehitykseen. Tavoite on yhdenmukainen NCC:n vision kanssa, jonka mukaan yritys uudistaa toimialaansa ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC:n arvot

Rehellisyys

 • Olemme rehellisiä itseämme ja sidosryhmiämme kohtaan.
 • Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti.
 • Varmistamme, että asiakkaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin.

Kunnioitus

 • Kunnioitamme toisiamme - sekä yksilöinä että ammatillisesti.
 • Teemme yhteistyötä, arvostamme toistemme mielipiteitä ja seisomme päätöstemme takana.
 • Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus

 • Luotamme toisiimme, sanomme, mitä tarkoitamme ja teemme, mitä sanomme.
 • Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.
 • Kunnioitamme sitoumuksiamme, ja pyrimme korkeaan laatuun, moraaliin ja kestävään kehitykseen.

Edistyksellisyys

 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme ennakoivasti ja energisesti.
 • Olemme riittävän rohkeita kokeilemaan uusia ajattelu- ja työskentelytapoja.
 • Teemme kehitystyötä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

NCC:n eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon vapaaehtoiset hankkeet, joihin NCC on sitoutunut. Niitä ovat muiden muassa Maailman talousfoorumin korruption vastainen kumppanuusaloite PACI (Partnering Against Corruption) ja YK:n Global Compact -aloite, joka muistuttaa yrityksiä korruptioon, ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin liittyvistä seikoista.

NCC:n konsernijohto vastaa eettisten ohjeiden noudattamisesta, ja tätä seurataan jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi NCC on Transparency International -järjestön Ruotsin osaston Corporate Supporters Forumin jäsen.

NCC:llä on kehittynyt compliance-ohjelma, joka perustuu jatkuvaan koulutukseen ja keskusteluihin koko henkilöstön kanssa. Esimerkkinä siitä on NCC Compass -työkalu, joka auttaa työntekijöitämme toimimaan arvojemme mukaisesti. Siinä selostetaan yksinkertaisesti ja selkeästi, miten eettisiä ohjeita sovelletaan käytännössä.

NCC-konsernin kaikkien aikojen suurin panostus koulutukseen aloitettiin NCC Compassin puitteissa vuonna 2013. Pakollisen koulutuksen oli vuodenvaihteeseen mennessä suorittanut 1 200 esimiestä, ja muut työntekijät voivat suorittaa sen vuoden 2014 aikana.