Tilat toimialan mukaan, Alberga Business Park, Espoo

Enoro muutti Lauttasaaresta Leppävaaran Alberga Business Parkiin elokuussa 2016. Samalla päivitettiin koko toimintakulttuuri koppikonttorista avoimiin monitoimitiloihin.

”Vanhat toimitilamme eivät tukeneet tämän ajan työskentelytapoja ja tarpeita. Uusien tilojen avulla halusimme parantaa tiimityötä, avointa kulttuuria, vuorovaikutusta, sisäistä viestintää ja yhteisöllisyyttä”, henkilöstöjohtaja Katja Duncan kertoo.

”Toivelistalla oli modernien tilojen ja hyvien palvelujen ohella erinomaiset julkiset liikenneyhteydet.”

Tilat elävät projektien mukaan

Kun energia-alan ohjelmistoyritys Enoron muuttotarve tuli ajankohtaiseksi, toimitilavaihtoehtoja oli tarjolla 150. Näistä 10 valikoitui mahdollisiksi vaihtoehdoiksi, joihin käytiin myös tutustumassa. Kohdetta valittaessa henkilöstön toiveita kuunneltiin herkällä korvalla.

”Alberga Business Parkin tilat erottuivat positiivisesti muista vaihtoehdoista, sillä tilojen nähtiin tukevan toimintaamme parhaiten. Kiinteistö on ajan mukainen tarjoten hyvät työskentelyolosuhteet ja joustavasti muunneltavat tilat tämän päivän työelämän tarpeisiin.”

”Vajaan tuhannen neliön tiloissa työskentelee tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Toimitilatarpeemme elävät aina käynnissä olevien asiakasprojektien mukaan ja niiden tulee tukea sekä tiimityötä että jatkuvaa vuorovaikutusta. Jos tarvitsemme jatkossa lisätilaa, sitä löytyy seinän takaa rakenteilla olevasta E-talosta”, Duncan toteaa.

Toimitiloilla on suuri merkitys

Enorossa Alberga Business Parkin sijaintia pidetään ihanteellisena niin kulkuyhteyksien kuin lähialueen palvelujenkin kannalta.

”Uusi on aina uusi. Keskeinen sijainti tekee kohtaamisista helppoa, olipa sitten kyseessä tapaaminen Alberga Business Parkissa tai sen lähiympäristössä. Leppävaara tarjoaa kaikki jouhevan työelämän tarpeet lounaspaikkoineen, kahviloineen ja hotelleineen”, johdon assistentti Pirkko Paldanius kertoo.

”Kun ihmiset kohtaavat, vuorovaikutus ja tutustuminen helpottuvat. Uudet toimitilat edistävät ydintehtäväämme ja profiloivat hyvin yrityskuvaamme. Tiloilla on suuri merkitys niin työviihtyvyyden kuin työdynamiikankin kannalta”, Duncan ja Paldanius summaavat.