Viikkotiedote 26/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 25.6.2018

Viikon tapahtumia

B-talossa ovat käynnissä purkutöiden viimeistely, betonointityöt, tiivistystyöt, vesikaton teräsrakennetyöt, muuraustyöt, kevytväliseinätyöt, timanttityöt, alakatto-otsat, tasoitus- ja maalaustyöt, etuputsityöt, kipsiotsat sekä talotekniikkatyöt.

C-talossa ovat käynnissä muuraustyöt, talotekniikkatyöt, alakatto-otsat, timanttityöt, tasoite- ja maalaustyöt, lasiseinäasennukset sekä vesikattotyöt.

Piha-alueella ovat käynnissä maanrakennustyöt, sokkelin etuputsityöt sekä louhinnat.

Tulevaa

Tulevia töitä ovat pihatyöt sekä B-talossa vesikaton puurakenteet.

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaan ulkoisen TR-mittauksen tulos viikolla 25 oli 98,2 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.

26

Kuva. Sokkelin etuputsityöt ovat käynnissä piha-alueella.