Viikkotiedote 8/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 19.2.2018

Viikon tapahtumia

C-talossa muutosalueen purkutyöt jatkuvat. Sääsuojien asennus sekä B- että C-talossa jatkuu. Tällä viikolla nostetaan kehikot katolle C-talossa. B-talossa tiivistystyöt ja beto-nointityöt ovat alkaneet. Purkutyöt B-talon sisätiloissa jatkuvat. Työmaan perustamistöiden viimeistely jatkuu.

C-talossa C-portaan aulan lasikaton yläpuolella suoritetaan sääsuojan asennustöitä koko viikon ajan. Aulassa oleskelu tänä aikana on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Kulku alueelle tullaan estämään.

Työmaalla on otettu käyttöön häiriönappi, joka on sijoitettu C-talon aulan kahvilan yhteyteen. Nappia painamalla NCC:n työnjohto saa ilmoituksen siitä, jos työmaalla aiheutuva melu koetaan kohtuuttoman häiritseväksi. Pyrimme reagoimaan ilmoituksiin välittömästi.

Tulevaa

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaalla on käytössä digitaalinen työmaaperehdytys kaikille työmaalla työskenteleville työntekijöille ja toimihenkilöille. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle, jolloin työmaa-alueelle pääsevät ainoastaan perehdytetyt henkilöt. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella ainoastaan perehdytetyn henkilön saattamana.

Työmaan viikoittaisen TR-mittauksen tulos viikolla 7 oli 94,3 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

8

Kuva. C-talo sääsuojan asennustyöt ovat käynnissä.