Viikkotiedote 7/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 12.2.2018

Viikon tapahtumia

Työmaan perustamistyöt jatkuvat. Työmaatoimisto on muuttanut A-taloon.

C-talossa muutosalueen purkutyöt ovat alkaneet. Sääsuojien asennus sekä B- että C-talossa on käynnistynyt. B-talon betonointityöt ovat alkaneet. Purkutyöt B-talon sisätiloissa jatkuvat. Tiivistystyöt alkavat tällä viikolla.

Tulevaa

C-talossa C-portaan aulan lasikaton päällä tullaan suorittamaan sääsuojan asennustöitä viikolla 8. Pyydämme välttämään aulassa oleskelua tuona aikana turvallisuussyistä.

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työmaalla otetaan käyttöön häiriönappi, joka tullaan sijoittamaan C-talon kahvilan yhteyteen. Nappia painamalla NCC saa ilmoituksen siitä, jos työmaalla aiheutuva melu koetaan kohtuuttoman häiritseväksi. Pyrimme reagoimaan ilmoituksiin välittömästi.

Työturvallisuus

Työmaalla on käytössä digitaalinen työmaaperehdytys kaikille työmaalla työskenteleville työntekijöille ja toimihenkilöille. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle, jolloin työmaa-alueelle pääsevät ainoastaan perehdytetyt henkilöt. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella ainoastaan perehdytetyn henkilön saattamana.

Työmaalla aloitetaan viikoittaiset TR-mittaukset tästä viikosta alkaen. Mittausten tavoite-taso on 95 %.

7

Kuva. Purkutyöt B-talossa ovat lähes valmistuneet.