Viikkotiedote 6/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 5.2.2018

Viikon tapahtumia

Työmaan perustamistyöt jatkuvat. Työmaatoimisto muuttaa C-talosta A-taloon tämän viikon aikana.

Työt C-talon muutosalueella jatkuvat suojaseinien rakentamisella kellarissa ja 1. kerroksessa, jolloin työmaa-alue tullaan erottamaan käytössä olevista tiloista.

Delete jatkaa purkutöitä B-talon sisätiloissa.

Tulevaa

C-talossa alkaa muutosalueen purkutyöt, B-talossa betonointityöt ja sääsuojien asennus sekä B- että C-talossa alkavat viikolla 7.

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työmaalla otetaan käyttöön häiriönappi, joka tullaan sijoittamaan C-talon kahvilan yhteyteen. Nappia painamalla NCC saa ilmoituksen siitä, jos työmaalla aiheutuva melu koetaan kohtuuttoman häiritseväksi. Pyrimme reagoimaan ilmoituksiin välittömästi.

Työturvallisuus

Työmaalla on käytössä digitaalinen työmaaperehdytys kaikille työmaalla työskenteleville työntekijöille ja toimihenkilöille. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle, jolloin työmaa-alueelle pääsevät ainoastaan perehdytetyt henkilöt.

Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella ainoastaan perehdytetyn henkilön saattamana. Voitte olla yhteydessä työmaahan työmaaperehdytykseen tai työmaavierailuihin liittyen.

Työmaalla aloitetaan viikoittaiset TR-mittaukset viikosta 7 alkaen. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

6

Kuva. Opaste työmaatoimistoon A-talon edustalla.