Viikkotiedote 29/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 16.7.2018

Viikon tapahtumia

B-talossa ovat käynnissä purkutöiden viimeistely, betonointityöt, tiivistystyöt, vesikaton teräsrakennetyöt, vesikaton puutyöt, höyrynsulkutyöt, muuraustyöt, kevytväliseinätyöt, alakatto-otsat, tasoitus- ja maalaustyöt, etuputsityöt, kipsiotsat, timanttityöt konehuoneiden rakentaminen, tiivistystyöt sekä talotekniikkatyöt.

C-talossa ovat käynnissä muuraustyöt, IV-konehuoneen työt, talotekniikkatyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä vesikattotyöt.

Piha-alueella ovat käynnissä maanrakennustyöt, sokkelin etuputsityöt sekä eristykset ja louhinnat.

B-talossa ovat käynnissä purkutöiden viimeistely, betonointityöt, tiivistystyöt, vesikaton teräsrakennetyöt, vesikaton puutyöt, höyrynsulkutyöt, muuraustyöt, kevytväliseinätyöt, alakatto-otsat, tasoitus- ja maalaustyöt, etuputsityöt, kipsiotsat, timanttityöt konehuoneiden rakentaminen, tiivistystyöt sekä talotekniikkatyöt.

Tulevaa

Tulevia töitä ovat pihatyöt.

Pyrimme välttämään melua aiheuttavia töitä C-talon työmaa-alueella käyttäjän edellyttäminä ajankohtina. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaan TR-mittauksen tulos viikolla 28 oli 98,5 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.

29

Kuva. Yhdystunnelin vedeneristystyöt ovat käynnissä.