Viikkotiedote 28/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 9.7.2018

Viikon tapahtumia

B-talossa ovat käynnissä purkutöiden viimeistely, betonointityöt, tiivistystyöt, vesikaton teräsrakennetyöt, vesikaton puutyöt, höyrynsulkutyöt, muuraustyöt, kevytväliseinätyöt, alakatto-otsat, tasoitus- ja maalaustyöt, etuputsityöt, kipsiotsat, konehuoneiden rakentaminen sekä talotekniikkatyöt.

C-talossa ovat käynnissä muuraustyöt, talotekniikkatyöt, alakatto-otsat, tasoite- ja maalaustyöt, lasiseinäasennukset, sääsuojan purkutyöt sekä vesikattotyöt.

Piha-alueella ovat käynnissä maanrakennustyöt, sokkelin etuputsityöt, louhinnat sekä suurjännitekaapelin siirto.

Tulevaa

C-talossa lasiseinäasennuksiin liittyvät viimeistelytyöt jatkuvat vielä viikolla 28. Pahoittelemme työstä teille mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Tulevia töitä ovat pihatyöt.

Pyrimme välttämään melua aiheuttavia töitä C-talon työmaa-alueella käyttäjän edellyttäminä ajankohtina. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaan TR-mittauksen tulos viikolla 27 oli 98,4 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.

28

Kuva. C-talon sääsuojan purku on käynnissä.