Viikkotiedote 2/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 8.1.2018

Viikon tapahtumia

Työmaan perustaminen käynnistyy aitaamisella A-talolta. Työskentelyalueen rajauksen vuoksi kulku B- ja C-talojen välistä tulee estymään koko projektin ajaksi.

Purkutyöt B-talon sisätiloissa jatkuvat edelleen.

Tulevaa

Ulkopuolella perustamme työmaata. B-talon sisätiloissa Delete jatkaa purkutöitä tammikuun ajan. Työmaatoimisto ja työntekijöiden sosiaalitilat perustetaan A-taloon.

Projektin aluesuunnitelmat esitellään keskiviikkona 17.1.2018 alueella toimiville yrityksille.

Varsinainen työmaatoiminta voidaan aloittaa heti rakennusluvan varmistuttua maanantaina 22.1.2018.

Työturvallisuus

Työmaalla tullaan tekemään viikoittain TR-mittauksia. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Projektilla otetaan käyttöön digitaalinen työmaaperehdytys kaikille työmaalla työskenteleville. Työmaalle otetaan käyttöön kulunvalvontajärjestelmä, jolloin työmaalle pääsevät vain työmaalle perehdytetyt henkilöt.

 2

Kuva. Työmaa-alueen aitaus alkaa.