Viikkotiedote 16/2019

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 15.4.2019

16/19Kuva. B-talon itäsivulle on asennettu koulun nimiopaste.

Viikon tapahtumia

B-talossa ovat käynnissä loppusiivous, viimeistelytyöt, itselleluovutukset sekä virhe- ja puutelistojen korjaukset.

C-talossa ovat käynnissä virhe- ja puutelistojen korjaukset.

Piha-alueella ovat käynnissä pihatyöt sekä julkisivutyöt.

Tulevaa

Käyttäjän asennukset alkavat B-talossa viikolla 16.

Työturvallisuus

Työmaan ulkoisen TR-mittauksen tulos viikolla 15 oli 99,2 %. Työmaan mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.