Viikkotiedote 16/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 16.4.2018

Viikon tapahtumia

B-talossa vesikaton purku- ja muut purkutyöt, betonointityöt, tiivistystyöt, pölynsidontatyöt sekä kellarin louhintatyöt jatkuvat. B-talossa tehdään lattianvalutöitä perjantaina. B-talossa vesikaton teräsrakennetyöt käynnistyvät.

C-talossa vesikaton purku- ja muut purkutyöt, väliseinien muuraustyöt, tiivistystyöt, betonointityöt, manttelointi, pintavalutyöt, pölynsidontatyöt sekä ulkovaipan korjaustyöt jatkuvat. Väliseinätyöt ovat alkaneet.

Piha-alueella puiden kaato alkaa tällä viikolla.

Tulevaa

Talotekniikkatyöt käynnistyvät molemmissa taloissa.

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jol-loin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaan TR-mittauksen tulos viikolla 15 oli 98,5 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.

16

Kuva. Betonointityöt ovat käynnissä sekä B- että C-talossa.