Viikkotiedote 13/2018

Uusikummun koulun työmaan viikkotiedote 26.3.2018

Viikon tapahtumia

B-talossa betonointityöt, purkutyöt sekä vesikaton purkutyöt jatkuvat. C-talossa purkutyöt, vesikaton purkutyöt, väliseinien muuraustyöt, tiivistystyöt, betonointityöt sekä ulkovaipan korjaustyöt jatkuvat.

Tulevaa

B-talossa kellarin louhintatyöt alkavat. C-talossa pintavalutyöt ja manttelointi alkavat.

Pyrimme välttämään C-talon työmaa-alueella melua aiheuttavia töitä tiettyinä ajankohtina käyttäjän pyynnöstä. Pyydämme ilmoittamaan ennakkoon NCC:lle ajankohdista, jolloin melua aiheuttavia töitä tulisi rajoittaa.

Työturvallisuus

Työmaan ulkoisen TR-mittauksen tulos viikolla 12 oli 98,0 %. Mittausten tavoitetaso on 95 %.

Työmaalla on käytössä kaksivaiheinen digitaalinen työmaaperehdytys. Vain perehdytyksen suorittaneille voidaan myöntää kulkuoikeus työmaalle. Vierailijat pääsevät kulkemaan työmaa-alueella perehdytetyn henkilön saattamana.

13

Kuva. B-talon vesikaton purkutyöt edistyvät.