Terveellinen ja turvallinen koulu

Työmaan kosteudenhallinta

Työmaalla on käytössä Kuivaketju10 kosteudenhallinnan toimintamalli. Sen avulla pyritään estämään kosteuden aiheuttamien vaurioiden riskiä rakennusprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Toimenpiteet kohdennetaan kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin. Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön. Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta. Työmaalle on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori, joka osaltaan ohjaa toimintamallin toteutumista.

Työmaan kosteusmittauksista vastaa Cramo Finland Oy. Kosteusmittaukset kohteessa suoritetaan kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti tai muista osoitetuista paikoista. Mittaukset ja mittausraportin tekemisen suorittaa aina tähän koulutettu ja pätevä henkilö kalibroidulla kalustolla ja RT – ohjekortin 14–10984 mukaan. Kosteusmittauksista pidettiin aloituspalaveri, jossa käytiin toimenpiteet läpi.

Työmaan olosuhteiden seuranta on käynnissä työmaalla sijaitsevien olosuhdehallinnan antureiden avulla, joita on sijoitettu eri puolille työmaan rakennuksia. Seuraamme jatkuvasti rakennuksen lämpötilaa ja kosteustasoa. Reagoimme olosuhteisiin, jos ne poikkeavat tavoitellusta tasosta.

Työmaalle tuodut rakennusmateriaalit suojataan aina asianmukaisesti. Varastointiolosuhteiden tulee olla mahdollisimman lähellä materiaalin käytönaikaisia olosuhteita. Työmaalla on käytössä varastoteltta rakennusmateriaalien varastointia varten. Näin varmistamme, että piha-alueella säilytyksessä olevat rakennusmateriaalit ovat suojassa sään vaikutuksilta. Näin pyrimme myös kosteusriskien minimoimiseen.

Sisäilma

B-talon ja C-talon ulkovaipan tiiveyttä parannetaan hankkeen yhteydessä. Rakennetta korjataan sisäpuolelta vaihtamalla osa rakenteista ja uusimalla rakenteen höyrynsulku. Mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseksi korjatut julkisivut tutkitaan merkkiainekokeilla Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n laadunvarmistuspalvelujen toimesta. Tiiveysmittauksilla ja merkkiainekokeilla varmistetaan, että rakennus on tarpeeksi tiivis ja ettei siinä ole ilmavuotoja. Jos mittauksissa ilmenee vuotoja, puutteet korjataan ja rakenne mitataan uudestaan.

Sisäpuolen pintamateriaalien ulkoisen tarkastuksen suorittaa ulkopuolinen konsultti, Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Konsultti on käynyt läpi suunnitelmat, joiden pohjalta hän on antanut lausunnon ja kehitysehdotuksia materiaalivalinnoissa sekä toimintatavoissa. Valittujen materiaalien tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Materiaalivalinnoissa käytetään M1-luokiteltuja materiaaleja. Samoin kalustevalinnoissa valitaan M1-luokiteltuja tuotteita. Betonivalujen yhteydessä varmistetaan riittävä kuivuminen ennen pintarakenteiden asentamista.

Ilmanvaihtokoneita tullaan pitämään päällä tehostetusti tarvittavan pitkä aika ennen käyttöönottoa, jotta uusien kalusteiden ja materiaalien emissiopäästöt haihtuvat ilmasta.

720 Degrees Oy valvoo sisäympäristön laatua Uusikummun koulussa

720 Degrees on suomalainen yritys, joka valvoo sisäolosuhteita ja sen vaikutusta ihmisiin. 720°- järjestelmä mittaa ja analysoi lämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidia, pienhiukkasia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pysyvällä ratkaisulla. Kattavia historiatietoja voidaan tutkia valvonnan aloituksesta lähtien, ja verrata kiinteistön suoriutumista esimerkiksi suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen tietoon sekä ulko-olosuhteisiin.

Eri sidosryhmät voivat seurata sisäilman laatua reaaliaikaisesti. Päätöksenteko ja tarvittavat toimenpiteet nopeutuvat sisäympäristön laadun parantamiseksi, koska ne voidaan tehdä välittömästi ilman raporttien odottelua.

Tilan käyttäjille löytyy myös oma viestintäkanavansa. Tiloihin asetetaan näyttö, joka kertoo senhetkisen sisäilman laadun tilanteen ja antaa mahdollisuuden antaa sisäolosuhteisiin liittyvää palautetta. Tällä halutaan korostaa läpinäkyvyyttä kaikissa sisäolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

720 Degreesin asiakkaisiin kuuluvat mm. AVI, Tukes, Helsingin Kaupunki, SEB ja Hyvinkään Kaupunki.