Viikkotiedote vko 41

Viikon 41 aikana työmaa-alueella sijainnut roskakatos on purettu, pintamaan poisto on jatkunut ja louhintatyöt on päästy aloittamaan tontin pohjoispäädyssä A-talon kohdalta.

Alueen siirtokehotusmerkit pystytetään 12.10.2018 noin klo 12 ja ne astuvat voimaan 48 tuntia pystytyksestä. Siirrättehän siirtokehotusalueelle pysäköimänne autot muualle.

Viikolla 42 louhintatyöt jakuvat A-talon kohdalla.
Pyydämme alueen käyttäjiä noudattamaan pysäytysmiesten ohjeistusta räjäytystyön aikana. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Alueen käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi pyydämme, että väliaikaisia liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä noudatetaan opasteiden mukaisesti. Lisäksi työmaa-alueelle on ulkopuolisilta ehdottomasti pääsy kielletty.

Työturvallisuus

Viimeisimmän MVR-mittauksen tulos 96,2 % mitattu 10.10.2018

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Pintamaan poisto
  • Louhintatyöt

Muuta

  • Noudattakaa pysäytysmiesten ohjeistusta räjäytysten aikana
  • Huomioikaa tilapäiset aluejärjestelyt oheisen kuvan mukaisesti. Työmaa-alueelle ehdottomasti pääsy kielletty.

Aikataulu

Aluejärjestelyt

263

tapaturmatonta työpäivää