Tiedote työmaan alkamisesta

Tervetuloa seuraamaan Svanströminkuja 1a työmaata!

Osoitteeseen Svanströminkuja 1a aletaan rakentaa Helsingin Asuntotuotannolle asumisoikeusasuntoja. Kohteeseen kuuluu kolme 7-8 kerroksista asuinkerrostaloa ja näitä palveleva kaksikerroksinen pysäköintihalli. Rakentaminen aloitetaan 1.10.2018 ja kohteen on määrä valmistua 30.11.2020.

Svanströminkuja 1a työmaan valmistelevat työvaiheet aloitetaan viikon 39 aikana. Viikolla 39 työmaa-alue aidataan, tarvittavat muutoksen liikennejärjestelyihin toteutetaan ja säilytettävät puut suojataan. Viikolla 40 työt aloitetaan tontin raivauksella, puiden kaadolla ja olemassa olevien rakenteiden purkutöillä.

Työmaa aiheuttaa alueen asukkaille joitakin poikkeusjärjestelyitä. Alla olevassa kuvassa esitetty kulkutie suljetaan työmaan ajaksi ja vaihtoehtoinen reitti Gunillantielle toteutetaan kuten kuvassa on esitetty. Myös tontilla oleva roskakatos poistuu käytöstä ja asukkaille osoitetaan väliaikainen jätepiste kuvan mukaiseen paikkaan väliaikaisen kulkutien viereen. Työmaan ajaksi jalankulku tontin reunalla Gunillantiellä siirretään turvallisuussyistä kadun toiselle puolelle ja tien ylitykseen osoitetaan väliaikainen suojatie. Svan-ströminkujalle ja Gunillantielle tullaan asettamaan pysäköintikieltoja kuvan mukaisesti työmaan ajaksi tienkäyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Jatkossa alueen asukkaita tiedotetaan pääsääntöisesti kerran viikossa sähköisellä viikkotiedotteella. Tiedotteessa kerrotaan kunkin alkavan viikon oleellisista työmaan tapahtumista sekä niiden vaikutuksesta asukkaiden arkeen.

Tilapäiset aluejärjestelyt

Tilapäiset aluejärjestelyt

Työmaan aikataulu