Ilmoitus kevyenliikenteenväylän väliaikaisesta sulkemisesta

Kallionrinteen päällä oleva irtonainen maaaineskerros on jouduttu poistamaan, jotta rinteen alaosassa päästään tekemään rakennustöitä turvallisesti. Sen vuoksi työmaa-aita on jouduttu siirtämään kevyenliikenteenväylälle. Kevyenliikenteenväylä avataan heti, kun autohallin ulkopuolen vedeneristystyöt ovat valmiit, arviolta tammikuun 2019 lopussa.

Kiertoreitti on osoitettu kartassa sinisellä katkoviivalla.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

14.12.2018