Rajatorpan koulu, Vantaa

Rajatorpan uusi koulu on Vantaan kaupungin ensimmäinen koulurakennus, jonka suunnittelun pohjana on uusi opetussuunnitelma. Oppilaat jatkavat koulutyötään vanhassa koulurakennuksessa urakan ajan, kunnes vanhan koulun päärakennus puretaan uudisrakennuksen valmistuttua. Uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön heti vuoden 2020 alusta.

Rakennustyöt etenevät - julkisivumuuraus on valmistunut ja kalustukset on aloitettu

Rakennuksen julkisivu saatiin elokuun lopussa viimeistä tiiliä myöten muurattua valmiiksi. Pihatöitä on aloiteltu tekemällä kivetyksiä. Sisäpuolella kalustus aloitettiin tekniikkaa sisältävistä kalusteista ja talotekniikkatöitä tehdään muun muassa vesikaluste-, valaisin-, sähkökeskus- ja IV-päätelaiteasennuksien osalta.

1Valmistunut julkisivumuuraus eteläisellä sivulla.

4Ensimmäiset kalusteet saapuivat työmaalle.

5Yläkertaan on asennettu matot, jotka ovat pääosin valmiit ja suojattu.

4Rakennuksen ulkopuolelle tehdyt kivetykset alkavat muotoutua.