Viikkotiedote 41/2018

Työturvallisuus

  • Työmaalla tehty TR-mittaus 9.10.2018, tulos 98,6%

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Väliseinätyöt B-porras
  • Etuputsityöt
  • LVIS-työt
  • Julkisivun rappaustyöt B-porras
  • Vesikaton puutyöt A-porras
  • Ikkuna-asennus A-porras 5-6.krs
  • Tasoitus- ja maalaustyöt B-porras
  • Vesikaton peltityöt B-porras

 

331

tapaturmatonta työpäivää Raivio