Viikkotiedote 39/2018

Työturvallisuus

  • Työmaalla tehty TR-mittaus 24.9.18, tulos 97,7%

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Elementtiasennus A6.krs
  • Väliseinätyöt B-porras
  • Etuputsityöt
  • LVIS-työt
  • Julkisivun rappaustyöt
  • Ikkuna-asennus A-porras 3-4.krs
  • Tasoitus- ja maalaustyöt B-porras
  • Vesikaton peltityöt B-porras

Tulevat työvaiheet

  • Vesikaton puutyöt A-porras

330

tapaturmatonta työpäivää Raivio