Viikkotiedote 33/2018

Työturvallisuus

  • Työmaalla tehty TR-mittaus 14.8.2018, tulos 97,9 % (ulkopuolinen mittaus)

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Elementtiasennus A3.krs
  • Plaanopumppaus B3-4.krs
  • Etuputsi
  • Vesikattotyöt B-porras
  • Hissiasennus B-porras

Tulevat työvaiheet

  • Julkisivun rappaustyöt
  • Ikkuna-asennus A-porras
  • Tasoitus- ja maalaustyöt B-porras

361

tapaturmatonta työpäivää Raivio