Tiedote rakennustöiden aloittamisesta

NCC Suomi Oy aloittaa Raiviosuonmäki 7a ja b - nimisten kohteiden rakentamisen elokuussa 2017 vanhojen rakennuksien purkutöillä.

Kohteiden arvioidut valmistumisajankohdat ovat 7a: 9/2019 ja 7b: 1/2020.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

 

 

NCC Suomi Oy börjar bygga husbolgen As Oy Vantaan Raiviosuonmäki 7a och 7b i augusti 2017. I det första skedet rivs de gamla husen.

Husbolagen beräcknas vara färdigställda I september 2019 (7a) och I januari 2020 (7b).

Vi beklagar möjliga störningar p.g.a byggnadsarbetet.