Tiedote tammikuu 2019 / Meddelande januari 2019

Talo A:ssa on käynnissä sisävaiheen työt (mm. väliseinätyöt, kalusteasennukset, tasoite- ja maalaustyöt) sekä ulkopuolisista töistä parvekekaiteiden asennukset.

Talo B:ssä on alkamassa vesikaton puutyöt porrashuoneen A:n osalta ja porrashuone B:n osalta käynnissä sisävaiheen töistä tasoite- ja maalaustyöt sekä kalusteasennus.

Torninosturin purku alustavasti viikolla 6/2019. Hyvää Uutta Vuotta 2019!

 

I hus A pågår inomhus arbeten (bl.a. mellanväggar och målning) samt fasadarbeten (t.ex. fastsättning av balkongräcken).

I hus B börjas byggnaden på taket i trappa A och i trappa B pågår bl.a. målande av väggarna inomhus och installation av fasta möbler.

Lyftkranens nedmontering påbörjas preliminärt vecka 6/2019.                      Gott Nytt År 2019!