Viikkotiedote 25/2019

Päärautatieaseman hotellin viikkotiedote, 20.6.2019

Työmaan kuulumiset

Lasikatoksen alapuolisen ratapihan, laiturin 4 viereisen julkisivutelineen asennustyöt ovat edenneet odotettua ripeämmin. Saimme pitkän sivun telineen asennettua valmiiksi viime yön aikana ja ensi viikolla pystytämme vanhan R-kioskin päädyn julkisivutelineen. Ensi viikon lopulla telineille tehdään käyttöönottotarkastus ja otetaan käyttöön. Ennen sitä telineillä ei työskennellä.

laiturikollaasi.jpg

Laiturin matkustajavirrat on simuloitu ja rata-alueen töiden suunnittelussa on ollut mukana ulkopuolinen rataturvallisuuskoordinaattori. Laiturialue kapenee telineistä johtuen noin 90 senttimetriä, mutta yhtenevät telineet estävät pullonkaulojen syntymiset. Yhtenevät telineet mahdollistavat laadukkaan toteuttamisen ja ovat ennen kaikkea turvalliset.

laituri4.jpg

Hyvää juhannusta!