Viikkotiedote 49

Tehdyt työt

 • IV-kanavien asennukset toimistosiiven tekniikkakuilussa
 • Vesikaton lämmöneristys ja pohjakermin asennus pääosin valmis

Käynnissä olevat työt

 • Väliseinämuuraus tekniikkasiivessä
 • Putkityöt
 • Julkisivun lasitukset ja peltiverhoukset
 • Puhdastilan teräsristikot, paikallavaluseinät ja laattavalut
 • Johtoteiden kaapelointi toimistosiivessä
 • Tavarahissin asennus
 • IV-konehuoneen maalaus
 • Ontelolaattojen kuivatus

Alkavat työt

 • Toimiston pumpputasoitelattiat vko 50
 • IV-konehuoneen lattiapinnoitteet vko 51
 • Maalaus tekniikkasiiven muuntamo- ja kojeistotiloissa

Työturvallisuus

 • Viimeisin työturvallisuusmittaus tehty 4.12.2018: 98,3 %.
 • Ei tapaturmia tai vaaratilanteita tiedotevälillä.