Viikkotiedote vko 47 / As Oy Helsingin Lopinkulma

17.11.2017. Louhintoja valmisteleva kallioporaus.

Asukkaiden arkeen vaikuttavat työt:

Viikolla 47 jatketaan louhintoja valmistelevia kallioporauksia sekä aloitetaan varsinaiset louhinta- ja räjäytystyöt. Työvaihe päättyy viimeistään perjantaina joulukuun 22. päivänä. Töitä toteutetaan meluluvan mukaisesti arkisin aikavälillä 7.00 - 18.00.

Louhintajätteen poiskuljetus lisää kuorma-autoliikennettä, joten erityinen varovaisuus on tarpeen risteysalueella.

Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkeillä:
- katkonainen äänimerkki: räjäytys alkaa
- yhtenäinen äänimerkki: räjäytys ohi

Käynnissä olevat työvaiheet:

  • Kallioporaukset louhintoja varten

Työmaan alkavat työvaiheet:

  • Louhinta ja räjäytykset

  • Louhintajätteen maanajot

 

Työmaan työturvallisuustilanne: 

  • TR-mittaustulos 92,11 % (ka. 93,35 %)
  • Tapaturmattomia päiviä 74 kpl

Muuta:

  • Seuraava viikkotiedote 24.11.2017