Kallioporausten aloitus 17.11.2017 sekä louhinta- ja räjäytystöiden aloitus 20.11.10.2017

Tervehdys alueen asukkaille!

Lokkalantie 14:n rakennuskohteen As Oy Helsingin Lopinkulman kallioporaukset aloitetaan perjantaina marraskuun 17. päivänä, ja maanantaina marraskuun 20. päivänä aloitetaan louhinta- ja räjäytystyöt. Työvaihe päättyy viimeistään perjantaina joulukuun 22. päivänä. Töitä toteutetaan meluluvan mukaisesti arkisin aikavälillä 7.00 - 18.00.

Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkeillä:
- katkonainen äänimerkki: räjäytys alkaa
- yhtenäinen äänimerkki: räjäytys ohi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.