Viikkotiedote 8/2019

 Työmaan kuulumiset

Tällä viikolla massanvaihtotyöt ovat jatkuneet ja louhintatyöt on saatu päätökseen. Ensi viikolla massanvaihtotyöt jatkuvat.

Työturvallisuus

Työmaalla ei ole sattunut tapaturmia. Työmaalla on aloitettu työturvallisuusmittaukset. Maanrakennus- ja perustusvaiheessa työturvallisuutta mitataan MVR mittauksin. Tämän viikon MVR mittauksen tulos oli 96,77%.