Muutoksia Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun liikennejärjestelyissä Vallilassa

Kevyen liikenteen järjestelyt ovat muuttuneet Konepajan korttelin Sturenkadun puoleisella reunalla ja osittain Aleksis Kiven kadulla.

Sturenkadun Konepajan korttelin puoleinen kevyen liikenteen väylä on kokonaan suljettu. Liikenne on ohjattu kiertoväylille. Sturenkadulla pohjoiseen menevien autokaistojen puolella kevyen liikenteen väylä on ennallaan. Poikkeukselliset liikennejärjestelyt jatkuvat vuoden 2017 loppuun asti. Kevyen liikenteen väylien sulkemisella pyritään varmistamaan tienkäyttäjien turvallisuus sekä takaamaan riittävä työskentelytila työmaa-alueella.

Fredriksbergin rungon rakentaminen on käynnissä. Raskas liikenne kulkee tontille työmaan sisääntulosta Teollisuuskadulta. Työmaaliittymä risteää kevyen liikenteen väylän kanssa. Työmaalla työskennellään arkisin klo 7 – 18.

Pyydämme tarkkaavaisuutta muuttuneissa liikennejärjestelyissä ja noudattamaan kiertoteitä. Pahoittelemme häiriötä.

Fredriksberg_tyomaan_liikennejarjestelyt_NCC
Sturenkadun Konepajan korttelin puoleinen kevyen liikenteen väylä on suljettu.