Fredriksberg

Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Fredriksberg A, valmistui Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan keväällä 2018. Siitä siirrytään vaiheittain Teollisuuskatua kohti. Nyt rakenteilla olevat B- ja C-talot rakennetaan yhtä aikaa.

Fredriksbergin BC-talojen osoite: Konepajankuja 3-5, 00510 Helsinki

Hyvä Fredriksbergin naapuri!

Fredriksberg B- ja C-talojen rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Seuraavina merkittävinä työvaiheina haluamme tiedottaa seuraavaa:

Elementtiasennustyöt alkavat 15.4.2019

Elementtiasennustyöt alkavat 15.4.2019. Työ aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa lähiympäristöön. Raskaiden ajoneuvojen määrä lisääntyy työmaan ympärillä elementtikuormien muodossa. Tämä on otettu huomioon liikennejärjestelyissä sekä työmaan aluesuunnitelmassa.

Räjäytystyö 16.-17.4.2019

Peruskaivannon Teollisuuskadun puoleisessa päässä on suoritettava pienehkö louhintatyö. Tämä tehdään viikon 16 alussa. Naapureiden läheisyydestä ja lähikatujen vilkkaasta liikenteestä johtuen työ tehdään mitä suurinta varovaisuutta noudattaen. Ennen räjäytystä annetaan varoitusäänimerkkinä joukko lyhyitä piippauksia, ja räjäytyksen tapahduttua pitkä yhtenäinen vaara ohi -merkki.

Pyrimme minimoimaan aiheuttamamme haitat.

Hankkeen laajuus

  • Bruttopinta-ala 18.235 m2
  • Tilavuus 69.103 m3

Aikataulu

  • Maarakennustyöt 11/2018-03/2019
  • Runko ja vesikatto 04/2019-08/2019
  • Julkisivumuuraus 09/2019-12/2019
  • Sisävalmistustyöt 09/2019-04/2020
  • Viimeistely 05/2020.

Käynnissä oleviin työvaiheisiin, turvallisuuteen tai muihin rakennustyömaatamme koskeviin asioihin liittyen voitte ottaa yhteyttä työmaan numeroon 010 507 8333.

Työmaan yhteyshenkilöt:

  •  Vastaava työnjohtaja Jari-Pekka Valtonen
  • Työpäällikkö Jaakko Hakala

Palaute

Anna palautetta työmaalle