Fredriksberg

Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Fredriksberg A, valmistui Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan keväällä 2018. Siitä siirrytään vaiheittain Teollisuuskatua kohti. Nyt rakenteilla olevat B- ja C-talot rakennetaan yhtä aikaa.

Fredriksbergin BC-talojen osoite: Konepajankuja 3-5, 00510 Helsinki

Hyvä Fredriksbergin naapuri!


Olemme käynnistäneet Fredriksbergin B- ja C-talojen rakentamisen marraskuun alussa.

B- ja C-talojen kokonaisuus on kuusikerroksinen liike- ja toimistotalo, jossa on kellarissa pysäköintitiloja. Katutasoon tulee ympäristöä palvelevia toimijoita. Talot kytkeytyvät sekä toisiinsa että keväällä 2018 valmistuneeseen Fredriksberg A-taloon.

  • Bruttopinta-ala 18.235 m2
  • Tilavuus 69.103 m3

Aikataulu

  • Maarakennustyöt 11/2018-03/2019
  • Runko ja vesikatto 04/2019-08/2019
  • Julkisivumuuraus 09/2019-12/2019
  • Sisävalmistustyöt 09/2019-04/2020
  • Viimeistely 05/2020.

Ensimmäisenä työvaiheena on kaivantojen tuenta lyömällä maahan teräsponttiseinät. Valitettavasti tämä aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa ympäristölle. Tärinä tuntuu tyypillisesti pahemmalta kuin mikä sen vaikutus rakenteisiin on. Tärinää seurataan rakennuksiin kiinnitetyillä tärinämittareilla, joiden avulla varmistutaan, etteivät sallitut arvot ylity. Lisäksi ennen ja jälkeen paalutustyön vaikutusalueella olevien kiinteistöjen kunto katselmoidaan.

Tiedote melusta ja tärinästä

Työmaallamme on maan pinnassa tässä ennen sijainneiden varastorakennusten perustuksia ja alapohjalaattoja, joiden purkutyö alkaa 11.1.2018. Työstä aiheutuu jonkin verran melua, koska betoni paloitellaan liikuttelukelpoisiin osiin isolla ri-kotusvasaralla, ns. rammerilla.

Kaivannon tukiseinäksi asennettavien teräsponttien maahanlyönti alkaa viikolla 46/2018 (12.11. – 16.11.) ja kestää kahdesta neljään viikkoa. Koska teräspontit lyödään maahan, siitä aiheutuu melu- ja tärinähaittaa.

Käynnissä oleviin työvaiheisiin, turvallisuuteen tai muihin rakennustyömaatamme koskeviin asioihin liittyen voitte ottaa yhteyttä työmaan numeroon 010 507 8333.

Työmaan yhteyshenkilöt:

  • Vastaava työnjohtaja Jari-Pekka Valtonen
  • Työpäällikkö Jaakko Hakala

Palaute

Anna palautetta työmaalle