Fredriksberg

Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Fredriksberg A, valmistui Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan keväällä 2018. Siitä siirrytään vaiheittain Teollisuuskatua kohti. Nyt rakenteilla olevat B- ja C-talot rakennetaan yhtä aikaa.

Fredriksbergin BC-talojen osoite: Konepajankuja 3-5, 00510 Helsinki

Hyvä Fredriksbergin naapuri!

Seuraavana isona työvaiheena alkaa paalutus. Se aiheuttaa meluhaittaa ympäris-tölle, minkä vuoksi lähetämme tämän tiedotteen.

Paalutustyö alkaa viikolla 6/2019 (viikon 6 maanantai on 4.2.2019).

Teräsbetonisia paaluja lyödään noin 430 kappaletta. Työ tehdään normaalina työaikana, ei viikonloppuisin. Työ kestänee viisi viikkoa, eli valmistunee viikolla 10/2019 (viikon 10 perjantai on 8.3.2019).

Naapurirakennuksiin on asennettu tärinämittarit, joiden seurannalla varmiste-taan, että naapurirakennuksille ei aiheudu vahinkoa.

B- ja C-talojen kokonaisuus on kuusikerroksinen liike- ja toimistotalo, jossa on kellarissa pysäköintitiloja. Katutasoon tulee ympäristöä palvelevia toimijoita. Talot kytkeytyvät sekä toisiinsa että keväällä 2018 valmistuneeseen Fredriksberg A-taloon.

  • Bruttopinta-ala 18.235 m2
  • Tilavuus 69.103 m3

Aikataulu

  • Maarakennustyöt 11/2018-03/2019
  • Runko ja vesikatto 04/2019-08/2019
  • Julkisivumuuraus 09/2019-12/2019
  • Sisävalmistustyöt 09/2019-04/2020
  • Viimeistely 05/2020.

Käynnissä oleviin työvaiheisiin, turvallisuuteen tai muihin rakennustyömaatamme koskeviin asioihin liittyen voitte ottaa yhteyttä työmaan numeroon 010 507 8333.

Työmaan yhteyshenkilöt:

  •  Vastaava työnjohtaja Jari-Pekka Valtonen
  • Työpäällikkö Jaakko Hakala

Palaute

Anna palautetta työmaalle