#everydayproblemsolvers

Joka päivä kohtaamme haasteita, jotka edellyttävät meiltä pohdiskelua, yhteistyötä ja uusien älykkäiden ratkaisujen kehittämistä. NCC:llä kutsumme sitä päivittäiseksi ongelmanratkaisuksi. Pieni osa työntekijöistämme kertoo tällä sivulla arjestaan ja siitä, mikä heidän työssään on parasta.

Tommi, kirvesmies
”Täällä työmaalla ongelmanratkaisukyky vaatii joustavuutta, pitää elää ja tehdä päätöksiä tilanteen mukaan. Kaikki muuttuu nopeasti, esimerkiksi kelit vaikuttavat rakentamiseen. Nyt on myös koko ajan vähän hämärää, eikä joka paikkaa voi täysin valaista. Turvallisuuteen pitää muutenkin kiinnittää huomiota työmaalla liikkuessa. Pitää osata myös käyttää maalaisjärkeä ja seurata mitä muut tekee. Jos vaikka hiotaan, niin en mene sinne pölyyn ollenkaan, vaan vaihdan omaa työjärjestystäni. Juuri sen tyyppinen vapaus suunnitella omia töitä on tässä työssä parasta. Tämä on myös sitä, mitä minä osaan tehdä ja pidän työstäni todella paljon. Olen kirvesmies kolmannessa sukupolvessa. Tämä on tarkkaa työtä, mutta kevyempää kuin elementtiasennus, mitä aiemmin tein. Hymyssä suin lähdin tänäkin aamuna viideltä polkemaan pyörällä töihin, vaikka räntää satoi.” Tommi, kirvesmies #everydayproblemsolvers
Sara, tuotepäällikkö
”Kuudestoista kesä asfaltin parissa on nyt takana. Alussa riitti, että muisti laittaa mustan puolen päälle päin, mutta mitä enemmän olen saanut vastuuta, sitä enemmän olen oppinut. Työturvallisuus, elinkaariajattelu ja kestävä kehitys ovat tehneet valtavan harppauksen eteenpäin ihan muutamassa vuodessa. Aina vaan voi oppia uutta ja juuri se innostaa tässä työssä. Asiakkaat ja työntekijät ovat tärkeimpiä! Työni on toimia yhdistäjänä, saada tarve ja taito kohtaamaan. On tärkeää, että löydämme oikean tuotteen oikeaan paikkaan. Asfaltti on tosiaan muutakin kuin pieniä mustia kiviä. Tämä on ala, jossa on paljon hiljaista tietoa. Haluan olla mukana viemässä tuota tietoa eteenpäin. Olen luonteeltani innostuja. Jos jokin asia vaivaa tai jää mietityttämään, koitan sinnikkäästi etsiä ongelmaan ratkaisun, vaikkei se juuri minulle kuuluisikaan. Tiedon tai ratkaisun löydyttyä on voittajafiilis!” Sara, tuotepäällikkö #everydayproblemsolvers
Emil, työmaainsinööri
”Työmaalla tarvitaan ratkaisukykyä, jotta projektin kannalta kriittiset avainalueet saadaan onnistumaan (aikataulu, kustannustehokkuus, laatu, työturvallisuus). Välillä ongelmia saadaan ratkaistua yksittäisten henkilöiden hyvillä oivalluksilla, mutta useimmiten porukalla miettimällä ja suunnittelemalla. Nopeasti ratkottavia ongelmia ovat esimerkiksi lennosta tulevat suunnitelmaristiriidat. Suurempi ratkaistava kokonaisuus voi olla esimerkiksi jonkun suuremman suunnitelmakokonaisuuden kehittäminen kustannustehokkaammaksi ja toimivammaksi. Pidän työssäni juuri edellä mainittujen haasteiden ratkaisemisesta. Niiden selvittäminen ja sitä kautta työkavereiden auttaminen ja projektin edistäminen on palkitsevaa. Se, että pidän työstäni, näkyy parhaiten hyvänä työmotivaationa, positiivisena asenteena sekä haluna oppia uutta ja kehittyä. NCC:llä parasta ovat huiput työporukat ja yhteishenki työmailla. Tulen joka päivä mielelläni töihin!” Emil, työmaainsinööri #everydayproblemsolvers
Filemon Wolfram, työmaainsinööriharjoittelija
”Olen Filemon, työmaainsinööriharjoittelija NCC:llä, ja esittelen Dome of Visions -paviljonkia Helsingin Teurastamolla. NCC:llä kestävä kehitys otetaan aidosti tosissaan, ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen haetaan antaumuksella, siitä Dome hyvänä esimerkkinä. Tämä on konseptina todella kiinnostava ja rakennuksena upean näköinen. Sen parissa on ollut ilo työskennellä. Parasta on ollut mahdollisuus kokea rakennusprojekti prosessina kokonaan alusta loppuun. Rakennusohjeiden laatiminen tälle Ruotsista tuodulle paviljongille oli erityisen haastavaa, koska vastaavia ohjeita ei oltu koskaan aikaisemmin tehty. Kun olin itse laatinut työsuunnitelmat, oli työmaalla vaikeuksia kohdatessa mahdoton sysätä vastuuta kenellekään muulle. Tämä kokemus vahvisti käsitystäni siitä, että ongelmat ratkeavan paljon tehokkaammin, kun ei turhaan käytä aikaa ja energiaa sormien osoitteluun. Se pakottaa itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky laitetaan toden teolla koetukselle.” Filemon, työmaainsinööriharjoittelija #everydayproblemsolvers
Yirui, Developer
”Työssäni hyvä ratkaisukyky on sitä, että ymmärtää asiakkaan tarpeet ja haasteet. Ratkaisuja pitää etsiä out of the box -ajattelulla ja olemalla rohkea. Tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista ja pitkäjänteisyyttä. Vastaan tulee kaikenlaista ratkaistavaa naulakon sijainnista organisaatiokulttuurin muutoksen tukemiseen. Parasta on, kun tässä työssä jokainen päivä on erilainen. Tutustun monipuolisesti niin kiinteistöjen loppukäyttäjien arkielämään kuin kaupungin kehitykseen. Työtehtävä on laaja ja monipuolinen, ja itsekin kehittyy huimaa vauhtia, kun pääsee seuraamaan näköalapaikalla alan kehitystä. Täällä on ihania kollegoja ja pidän NCC:n halusta ja pyrkimyksestä uudistaa toimialaa.” Yirui, Developer #everydayproblemsolvers
Toni, vastaava työnjohtaja
”Ratkaisukyvyssä on oleellista tarttua ongelmaan kiinni ja hahmottaa, kuinka paljon ratkaisuun on aikaa. Tätäkin oleellisempaa on ennaltaehkäistä ja ratkaista potentiaalisia ongelmia jo etukäteen. Minulta myös kysytään monenlaista päivän mittaan ja hyvä vastaus pitäisi aina löytyä. Olen tainnut aina pitää ongelmien ratkomisesta, vaikkei se aina kovin helppoa välttämättä olekaan. Tylsää en muista oikeastaan koskaan olleen ja työpäivä kuluu todella nopeasti. Parasta tässä työssä on se, että pääsee oleellisesti vaikuttamaan projektin asioihin. NCC:llä arvostetaan yhteistyötä ja reilua meininkiä. Meillä myös tartutaan aktiivisesti uuden tekniikan hyödyntämiseen apuvälineenä.” Toni, vastaava työnjohtaja #everydayproblemsolvers
Jari, vastaava työnjohtaja
”Rakennusalalla ei tarvitse kyllästymisen takia firmaa vaihtaa, kun aina projektin vaihtuessa ihmiset ympärillä vaihtuvat kuitenkin. Työstä tykkääminen näkyy siinä, ettei haittaa, jos päivä välillä venyy. Joskus on raskaan projektin jälkeen kysytty, haluanko levätä vähän pidempään, mutta viikonloppu riittää kyllä palautumiseen. Uudet haasteet ja asiakkaat antavat sitten taas intoa uuteen projektiin. Nyt teemme hotellia, seuraavaksi voi olla vuorossa vaikka tehdas tai koulu, joten tässä näkee muitakin aloja kuin rakennusalan. Aina pitää oppia asiakkaan toimintamalli ja tehdä tilaratkaisut, jotka tyydyttävät tilaajaa ja loppukäyttäjää. Tässä projektissa olemme mukana suunnittelunohjauksessa ja ratkomme esimerkiksi suunnitelmien muutoksista johtuvia aikatauluhaasteita. Naapurit on täällä myös huomioitava tarkoin. NCC:llä parasta on se, että takana on paljon kapasiteettia ja työmaalle saa tarvittaessa lisäresursseja.” Jari, vastaava työnjohtaja #everydayproblemsolvers
Harri, vastaava työnjohtaja
"Minulle tämä työ on kutsumusammatti. Aloin 14-vuotiaana kulkea isä Oivan kanssa rakennushommissa ja keskikoulussa jo sanoin, että minusta tulee rakennusmestari. Sitä uraa on jatkunut vuodesta -83, enkä ole katunut. Töihin on mukava tulla ja haluan säilyttää siellä hyvän hengen. Muutenkin meillä on täällä Jyväskylässä hyvät henkilösuhteet. Työt pitää saada tehtyä ilman viivytyksiä ja ongelmat ratkaistaan nopeasti. Harkintaa pitää kuitenkin olla, että tehdään oikeat ratkaisut! Meillä NCC:llä saa kyllä itseään syyttää, jos ei työkalut ole kunnossa – täällä annetaan mahdollisuus tehdä hyvää työtä." Harri, vastaava työnjohtaja #everydayproblemsolvers
Ulla Nyman, projekti-insinööri
”Innostun yhä vuosien jälkeen työstäni työmaainsinöörinä ja haluan kehittää itseäni. Olen työskennellyt NCC:llä pitkään eri työtehtävissä ja usean eri yksikön kanssa yhteistyössä. Tässä työssä hyvä ratkaisukyky tarkoittaa, että ensin pitää havaita ja ymmärtää ongelma. Sen jälkeen pyritään etsimään ratkaisu yhdessä, mutta usein työmaalla pieniin ongelmiin joutuu löytämään ratkaisun välittömästi. Silloin täytyy luottaa omaan arviointikykyyn ja osaamiseen. Työmailla ongelmia voivat tuottaa esimerkiksi jokin työvaiheen myöhästyminen, suunnitelmien ristiriidat, rakenteiden toteutuskelpoisuuden varmistaminen tai että tilattua tavaraa ei saada työmaalle tai se on väärää. Työ on monipuolista, vaihtelevaa ja haastavaa. Toimenkuvassani saan työskennellä rakentamisen eri osapuolien kanssa yhteistyössä ja työmaalla jokainen päivä on erilainen uusine haasteineen.” Ulla, projekti-insinööri #everydayproblemsolvers
Sami, työnjohtoharjoittelija
”Rakentamisessa kiinnostaa sen monipuolisuus ja monet mahdollisuudet työllistymiseen. Aina ei tarvitse työllistyä pelkästään työmaille tai toimistohommiin, vaan voi lähteä kokeilemaan esimerkiksi rakennustuotteiden esittelyä/myyntiä, kuntotutkimusten tekoa, konsultointia tai vaikkapa yrittäjyyttä rakentajana. Rakentaminen on tällä hetkellä myös tosi kovassa nosteessa, jonka vuoksi uusia ideoita ja rakennustapoja tulee esille rakentamisen toteuttamiseen vähän väliä, joka lisää myös alan kiinnostavuutta. Työmailla työskentelyyn motivoi töiden suunnittelun onnistuminen ja hyvissä rakennustavoissa pysyminen. Työntekijöiltä saa myös hyviä vinkkejä ja tietoa jonkin tietyn rakennusvaiheen teosta ja menetelmästä, joka auttaa aikataulujen ja työkokonaisuuksien suunnittelussa. Tämä motivoi kyselemään ja seurailemaan ammattilaisten tekemisiä työmaalla.” Sami, työnjohtoharjoittelija #everydayproblemsolvers
Emilia
”Minusta eräs motivoivimmista asioista työmaalla oli se, että pääsin itse tekemään laajasti uusia asioita. Erityisesti tehtävien monipuolisuus oli mahtavaa! Pääsin kesällä näkemään ja myös tekemään itse haalariharjoittelijana niin purkutöitä kuin viimeistelyvaiheen maalauksia sekä kaikkea niiden välistä. NCC:llä tärkein oppimani asia on ollut ehdottomasti sujuvan ryhmätyön tärkeys projekteissa. Varsinkin silloin, kun vastaan tulee ongelmia, yhdessä muiden kanssa löydetään varmasti toimiva ratkaisu. Rakentamisessa minua kiinnostaa eniten koko alan monipuolisuus ja se, että varmasti aina löytää uusia haasteita, kun niitä kaipaa. Parhaimmat fiilikset saan siitä, kun opin jotain uutta, varsinkin, jos olen itse päässyt vaikuttamaan ratkaisujen toteutukseen.” Emilia #everydayproblemsolvers
Tatu Patama, vastaava työnjohtaja
”Asiakkaalle tehdään aina se, mitä on luvattu - siitä pidetään kiinni. Tässä työssä hyvää ratkaisukykyä on se, että päästään kaikkia osapuolia miellyttävään ratkaisuun. Ongelmia syntyy lähinnä suunnitelmien muutoksista tai aikatauluista. Lisäksi eri urakoitsijoiden töitä joutuu usein sovittamaan yhteen, että jokainen pääsee työssä eteenpäin. Täällä työmaalla jokainen päivä on erilainen ja päivät kuluvat nopeasti.” Tatu, vastaava työnjohtaja #everydayproblemsolvers
Aram, työnjohtoharjoittelija
”Työnjohtoharjoittelijana minulla on ollut tärkeä rooli projektin etenemisessä ja olen ollut osa tiimiä kaikissa työmaan tehtävissä. Työkavereiden luottamus ja usko osaamiseeni motivoi tekemään työni parhaani mukaan, josta olen saanut parhaimmat fiilikset. Mielenkiintoinen työ ja hyvä ilmapiiri työpaikalla on ollut mahtava ja paras mahdollinen yhdistelmä, minkä olen kokenut NCC:llä. Olen oppinut alalta enemmän kuin olin kuvitellutkaan." Aram, työnjohtoharjoittelija #everydayproblemsolvers
Simo, työnjohtoharjoittelija
"Harjoittelussa NCC:n asfalttipuolella opin yhdessä tekemisen ylivoiman. Kiinnostavaa on työn vaikutus muihin ihmisiin. Esimerkiksi teiden uudelleenpäällystys ja sen vaikutus tienkäyttäjien ajokokemukseen uudella eheällä päällysteellä. Erityisen motivoivaa on, kun on hyvissä ajoin osannut varautua mahdollisiin haasteisiin työn onnistumisen kannalta. Tarvittaessa löytyy ässä hihasta! Parhaimmat fiilikset saan, kun onnistun motivoimaan työporukan hyvään työsuoritukseen." Simo, työnjohtoharjoittelija #everydayproblemsolvers