Ota hyöty irti työpaikan tehokkuustutkimuksesta

Mitä Leesman Study voisi merkitä yrityksellesi? Mikä tekee toimitiloista tehokkaita? Palveluyritys ISS on saavuttanut loistavia tuloksia yhdessä Leesmanin kanssa keskittymällä oikeisiin asioihin työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Leesman on maailman johtava ja nopeimmin kasvava puolueeton asiantuntija työpaikkojen tehokkuustutkimusten alalla. Sen avulla yrityksen toimintaa voidaan muokata tehokkaammaksi ja tehdä työntekijöistä tyytyväisempiä. Leesman Indexin mukaan ISS:n pääkonttori Kööpenhaminassa on erittäin tehokas työpaikka. ISS:llä onkin panostettu ihmisiin.

Korkeat pisteet riippuvat loppukäyttäjistä

ISS:n tavoitteena oli lisätä työtekijöidensä tyytyväisyyttä. Siksi tutkittiin tarkkaan, miten juuri tyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa positiivisesti.

– Uskon, että saimme korkeat pisteet Leesmanista siksi, että priorisoimme loppukäyttäjät jo hankkeen alkuvaiheessa. Johtoajatuksemme, että tyytyväiset työntekijät tekevät asiakkaista tyytyväisiä, mikä puolestaan kasvattaa liikevaihtoa, toimii hyvin yhdessä Leesmanin kanssa, toteaa PMO Manager Caspar Hansen ISS Facility Servicestä.

ISS:n pääkonttori Kööpenhaminassa ylsi korkeisiin pisteisiin, koska organisaatio on pystynyt määrittelemään tarkkaan käyttäjien tarpeet. Henkilöstön kannalta tärkeimmät parametrit olivat samoja, joissa toimisto pärjäsi hyvin.

– Oli ilmiömäistä työskennellä yhdessä Leesmanin kanssa. Meillä on nyt hyvä tuntuma siitä, miten voimme luoda henkilöstömme työtä tukevan ympäristön ja mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn, Caspar Hansen kertoo.

Leesmanin opit parantavat suorituskykyä

ISS:n pääkonttoriin Kööpenhaminassa on luotu aktiviteettiperusteinen työympäristö, jossa on otettu vaikutteita New Ways of Working konseptista. Leesman Indexiä käytetään konseptin pitämiseen selkeänä, tehokkaana ja ajankohtaisena myös tulevaisuudessa.

– Leesman Index antaa meille työpaikastamme paljon tietoa ja saamme siitä myös valttikortteja konseptimme hiomiseen, Caspar Hansen sanoo.

Tutkimuksessa kävi esimerkiksi ilmi, että rakennuksen sisätilat eivät tukeneet puhelinkeskusteluja odotusten mukaisesti ja että fyysisen työympäristön tekijät kuten lämpötila, ilmanlaatu ja melu vaikuttavat kaikkiin työntekijöihin ja heidän tuloksiinsa. Jatkossa ISS vertaa itseään Leesmanin tutkimuksissa 15:een parhaiten menestyneeseen yritykseen kartoittaakseen, mitä se voi tehdä tulostensa parantamiseksi. Muutosehdotuksia konseptiin annetaan osa-alueilla, joilla on parantamismahdollisuuksia.

– Tässä Leesman on keskeisessä osassa, koska voimme käyttää ehdotuksiemme perusteluina tuloksia, jotka ovat meillä huonompia kuin 15:llä parhaalla yrityksellä. Sen ansiosta tiedämme, että tartumme suorituskykyyn, hyvinvointiin, tavaramerkkiimme ja muihin tärkeisiin KPI-mittareihin olennaisesti vaikuttaviin tekijöihin, Caspar Hansen sanoo.

Strategia on tuottanut tulosta: ISS:n viimeisin Leesman-mittaus on korkein Leesmanin historiassa rekisteröity.

Leesmanin tuloksia käyttämällä voi olla koko ajan askelen edellä ja suunnitella muutostarpeita todellisten tietojen pohjalta eikä vain sen perusteella, mitä yrityksen luulee tarvitsevan.