Future Office by NCC®

Tutkimuksiin perustuvan Future Office by NCC® konseptin avulla voimme kehittää liiketoimintaasi tarjoamalla innostavia, kestävän kehityksen mukaisia ja räätälöityjä työympäristöjä.

Oikeanlainen työympäristö on menestystekijä, joka vaikuttaa suoraan liiketoiminnan suorituskykyyn. Toiminnan tarpeisiin mukautetut modernit toimitilat ovat yrityksen käyntikortti ja antavat henkilöstölle mahdollisuuden tehokkaaseen työskentelyyn.

Ihmisillä, jotka voivat työssä hyvin, on vähemmän sairauspoissaoloja ja he suoriutuvat tehtävistään paremmin, mikä parantaa yrityksen kannattavuutta. Parhaiden työntekijöiden houkuttelun ja sitouttamisen kannalta on tärkeää tarjota heille inspiroiva ja sijainniltaan sopiva työympäristö. Ei ole ihme, että yhä useammat yritykset näkevät toimistonsa työkaluna, jolla on liiketoiminnan kannalta strategista merkitystä.

Sopivien työntekijöiden houkuttelu ja sitouttaminen

Kyky houkutella sopivia ihmisiä ja saada heidät jäämään työntekijöiksi on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Monet nykyajan toimitiloista asettavat kuitenkin rajoituksia liikkuvuudelle ja luovuudelle. Modernit toimitilat ja työympäristöt pitäisi suunnitella fiksuille ja sosiaalisille ihmisille, jotka ovat aina menossa. Niiden pitäisi tehdä keskittyneestä työnteosta helppoa, olipa kyseessä sitten yksin tai työryhmänä suoritettava tehtävä. Modernit toimitilat ovat itse asiassa yhtä paljon kohtaamispaikka kuin työpaikkakin. Toimitilojen suunnittelun siellä oikeasti suoritettavia töitä tukeviksi pitäisi olla luonnollista.

Työympäristö brändiä vahvistamassa

Viehättävät ja räätälöidyt toimitilat hyvällä sijainnilla tulee nähdä investointina. Ne vahvistavat yrityksen identiteettiä ja muodostavat itsestään selvän osan brändiä. Erinomaisella sijainnilla on merkitystä, mutta ennen kaikkea tärkeää on se, että toimitilat kuvastavat yrityksessä vallitsevaa kulttuuria ja arvoja. Ympäristösertifioidun rakennuksen avulla tästä kaikesta voi kertoa helpommin. Oikeanlaiset toimitilat eivät ainoastaan vedä puoleensa sopivia työntekijöitä, vaan houkuttelevat myös uusia asiakkaita.

Terveitä työpaikkoja kaikille

Haluamme, että sinä ja kollegasi voitte hyvin töissä. Tästä syystä optimoimme rakennuksemme ja otamme huomioon muun muassa valaistuksen, melun ja ilmanlaadun. Terveellinen sisäympäristö vähentää sairauslomia ja yhdessä tapaturmia ehkäisevien toimien kanssa terveyttä edistävät työpaikat muodostavat perustan kestävälle työelämälle.

“Hyvässä työympäristössä työntekijät voivat paremmin ja pysyvät terveempinä. Myös työnteosta tulee nautinnollisempaa, kun työilmapiiri on luova ja dynaaminen.”

- Lars Dahmén, uuteen Triangeln-toimistorakennukseen muuttaneen Sydsvenskan-sanomalehden toimitusjohtaja

Joustavuutta muuttuvassa maailmassa

Nousu- ja laskusuhdanteiden maailmassa toimitilojen tarve vaihtelee. Kun työtilat ovat joustavia, niiden kokoa voidaan helposti mukauttaa vallitsevan tilanteen vaatimuksiin aina yksittäisistä huoneista avotoimistoihin. Yrityksen tulevaisuuden huomioimisella toimitilojen suunnitteluprosessissa on äärettömästi etuja.

Tutkimukset työterveydestä luovat perustan tulevaisuuden toimitiloille

Työterveyttä tutkimalla voidaan tunnistaa objektiivisesti tekijät, jotka vaikuttavat työpaikkaan niin myönteisesti kuin kielteisesti. NCC on tutkinut perinpohjaisesti tulevaisuuden toimitilojen suunnittelua vuodesta 2005 lähtien. Vuosina 2010–2013 teimme aiheesta omaa tutkimustamme kolmivuotisessa Workplaces of the Future -hankkeessa, jota rahoitti Ruotsin keskuspankin juhlavuosirahasto. Hanketta johti työterveystutkija Susanna Toivanen, joka toimii sosiologian tohtorina Tukholman yliopistossa. Copenhagen Business Schoolin kanssa olemme puolestaan tehneet trenditutkimuksen, joka sisälsi satoja haastatteluja ja kyselyitä. Niissä kartoitettiin tulevaisuuden työpaikkoihin kohdistuvia vaatimuksia ja odotuksia, joita yritysmaailman ja julkisen sektorin aktiivisilla toimijoilla on, ja sitä, miten ne pitäisi ottaa huomioon rakennuksen suunnittelussa.

Käytämme muiden tekemistä ja omista tutkimuksistamme saatuja tietoja, kun kehitämme uudenlaisia terveyttä tukevia ja kestävän kehityksen mukaisia toimitiloja. Miten sitten pystymme tunnistamaan yksittäisen yrityksen tarpeet? Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi työpaikka täyttää ne kaikki, kun kehitämme sen yhteistyössä.

Oikeanlaiset toimitilat Future Office by NCC®:n avulla

Tutkimuksiin perustuva konseptimme Future Office by NCC® sisältää mm. keskusteluita ja workshopin järjestämisen. Niiden avulla autamme yritystäsi tunnistamaan uuden työympäristön valintaan eniten vaikuttavat tekijät. Näin luomme perustan yritykselle sopivimpien toimitilojen kehittämiseen tähtäävälle työlle ja autamme kartoittamaan organisaation vaatimukset. Arvioimme yhteistyössä asiakkaan kanssa esimerkiksi sijainnin, liikenneyhteyksien, viheralueiden ja koulutustilojen läheisyyden sekä pintamateriaalien kaltaisten asioiden vaikutusta. Lähtökohtanamme on aina se, että sinä tunnet yrityksesi parhaiten. Meidän tehtävämme on antaa tukea ja neuvoja prosessin aikana.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää tulevaisuuden työympäristöistä ja keskustella kanssamme vaatimuksistasi.