Asuinkiinteistön kuntotutkimukset korjaustarpeiden arviointiin

Teemme asuinkerrostalojen kuntoarvioita ja -tutkimuksia sekä niiden pohjalta hankesuunnitelmia vaihtoehtovertailuineen ja kustannusarvioineen. Kuntotutkimus toimii pohjana hyvälle kerrostaloremontin suunnittelulle.

Asunto-osakeyhtiössä remontin tarpeen tunnistaa kasvavista huolto- ja kunnossapitokustannuksista ja mahdollisista vesivuodoista. Viimeistään silloin tulee selvittää tarkemmin, missä kunnossa kiinteistö on tilaamalla ammattilaisen tekemän kuntokartoituksen. Kuntotutkimuksia käytetään myös kiinteistöhoidon työkaluna korjaustarpeiden arvioinnissa.

NCC:ltä saat palvelut kiinteistöjen kuntotutkimuksiin. Kartoitamme rakenteet sekä LVV-, IV- ja sähkötekniset asiat. Rakenneosien kuntotutkimuksemme kattavat vesikaton, julkisivun ja perustukset. Lisäksi teemme rakenteiden kantavuusselvitykset.

Yhteydenottopyyntö

Olen kiinnostunut
joonas-saikkonen_NCC
Saikkonen Joonas

Asuntokorjauspäällikkö, Asuntokorjauspalvelut, NCC Building Nordics

Tutustu esitteeseen