Hankesuunnittelu ja suunnittelupalvelut onnistuneeseen lopputulokseen

NCC:n kokonaissuunnittelukonseptissa taloyhtiöllä on käytettävissään koko suunnitteluryhmä hankkeen alusta asti koko projektin ajan. Kun tilaaja näkee ensimmäiset luonnokset, olemme jo tiimin sisällä miettineet kokonaisuutta ja ratkaisseet monta kysymystä. Ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä saadaan kuitenkin paras lopputulos, sen ovat useat asiakkaamme jo todenneet. Kokonaissuunnittelusta on hyötyä kaikille - rakennuttajasta käyttäjään.

Taloyhtiön kuntokartoituksen pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet, toteutustapa ja remontin laajuus. Teemme korjaushankkeiden hallinnan mahdollisimman helpoksi taloyhtiöille ja isännöitsijöille. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin vaiheittain siten, että asuntoyhtiön edustajat tekevät kaikki päätökset ja valinnat. Lähtökohtana on aina asuntoyhtiön määrittämä tavoite, oli se sitten edullinen hinta, hyvä hinta-laatu-suhde tai korkea laatu.

Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että aivan hankkeen alussa tehdään oikeita päätöksiä. Hankkeen alussa voidaan oikeilla ratkaisulla vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen. Tässä vaiheessa sitoutuu suuri osa hankkeessa syntyvistä kustannuksista. Rakentamisen alettua lopputuloksiin vaikuttavien päätösten tekeminen on vaikeaa - ellei mahdotonta.

Tarjoamme kokonaissuunnittelua tai teknistä kokonaissuunnittelua, joissa esitetään rakennusvaiheessa tehtävät toimenpiteet.

joonas-saikkonen_NCC
Saikkonen Joonas

Asuntokorjauspäällikkö, Asuntokorjauspalvelut, NCC Building