Eettisten pelisääntöjen noudattaminen

Yhtiöllä ja työntekijöillä on velvollisuus noudattaa menettelyohjetta koko NCC:ssä alkaen johtoryhmästä aina esimiehiin kaikilla tasoilla ja yksittäisiin työntekijöihin.

Kaikilla esimiehillä on velvollisuus varmistaa omilla vastuualueillaan, että työntekijät ja liikekumppanit saavat tietoa menettelyohjeen sisällöstä ja sen noudattamisesta. NCC:n esimiehet näyttävät aina hyvää esimerkkiä.

Raportointimekanismit – NCC Compass

Menettelyohje on NCC AB:n hallituksen hyväksymä. Yhtiö valvoo jatkuvasti ohjeen noudattamista luonnollisena osana toimintaansa. Jotta työntekijöiden olisi helpompaa noudattaa ohjeitamme, olemme kehittäneet NCC Compass -työkalun. Se on ohjelma, joka toimii ohjenuorana lahjoja, edustustilaisuuksia, eturistiriitoja ja kilpailulainsäädäntöä koskevissa asioissa. Yhdessä menettelyohje ja NCC Compass näyttävät meille oikeaa suuntaa. Jos työntekijä on epävarma siitä, miten kuuluisi toimia, erityisen koulutuksen saaneet työntekijät – navigaattorit – antavat neuvoja koko konsernissa. Työntekijöillä on velvollisuus raportoida asiasta, mikäli he saavat tietää menettelyohjeen rikkomisesta.

Tell Me

Tell Me on raportointityökalu, jonka avulla työntekijämme voivat tuoda oman menettelyohjeemme tai sovellettavien lakien rikkomisesta ylimmän johdon tietoon. Toiminto on myös muiden sidosryhmien kuten toimittajien ja muiden liikekumppanien käyttävissä NCC:n ulkoisella verkkosivustolla. Kaikki raportit otetaan vakavasti ja tutkitaan. Niistä kaikki käsitellään luottamuksellisina, emmekä salli minkäänlaisia kostotoimia niitä työtekijöitä kohtaan, jotka ilmoittavat vilpittömällä mielellä menettelyohjeen tai lakien rikkomisesta.

Jos työntekijä rikkoo menettelyohjeita, ryhdytään kurinpitotoimenpiteisiin. Ryhdymme toimiin myös niitä liikekumppaneitamme kohtaan, joiden saadaan tietää toimivan ohjeidemme vastaisesti. Liikesuhde päätetään, mikäli rikkomukset toistuvat tai ovat vakavia.

Esimerkkejä:

  • Sinun on työntekijänä raportoitava asiasta, jos huomaat sellaista toimintaa, joka rikkoo kansallista lainsäädäntöä tai NCC:n menettelyohjetta.
  • Kun nostat esiin NCC:n menettelyohjeen tai NCC:n käytäntöjen noudattamiseen tai muihin rikkomuksiin liittyvän tapahtuman, sinun ei tarvitse pelätä tutkimuksia tai kostotoimia, jotka vaarantaisivat työsuhteesi NCC:llä.